Projekt Čisté horní Labe je úspěšně dokončen

Projekt Čisté horní Labe je úspěšně dokončen

Po sedmnácti měsících intenzivního pracovního nasazení, byl ve čtvrtek 30. září 2010 slavnostně završen projekt Čisté horní Labe – dokončení kanalizačního systému aglomerace Vrchlabí.

V rámci projektu bylo vybudováno 35 km gravitačních kanalizačních stok, 4 km veřejných částí kanalizačních přípojek a dva vírové separátory. Město Vrchlabí se spolupracujícími firmami do puntíku naplnilo požadavky přísných směrnic EU o čištění odpadních vod. Zlepšila se kvalita vody v Labi pro odběr pitné vody a pro rekreaci, zlepšilo se životního prostředí ve městě a jeho okolí.

Jan Sobotka, starosta Vrchlabí, uvádí:
„Dílo v hodnotě zhruba 600 milionů korun je pro Vrchlabí největší investiční akcí v novodobých dějinách. Nová kanalizace je na 95% území města. Na většině komunikací, kde probíhaly výkopové práce, je položen nový asfaltový povrch. Stavba obrovských rozměrů, ale v mimořádně krátkém čase 17 měsíců, kladla zvýšené nároky na dopravní obslužnost a pohyb stavební technologie.“

Stavbu v období od dubna 2009 do srpna 2010 úspěšně provedlo sdružení ČISTÉ HORNÍ LABE společností BAK a.s. a VCES a.s. Na náklady projektu přispěl více než padesáti procenty evropský Fond soudržnosti a na financování se podílel také Státní fond životního prostředí ČR.

Fotogalerie