Královéhradecká čistírna odpadních vod prošla rozsáhlou rekonstrukcí

Královéhradecká čistírna odpadních vod prošla rozsáhlou rekonstrukcí

Královéhradecká čistírna odpadních vod, která byla uvedena do provozu v roce 1995, procházela uplynulé dva roky rozsáhlou rekonstrukcí a v dnešních dnech je uváděna do zkušebního provozu, který potrvá do konce roku 2011.

V souvislosti s přistoupením České republiky do Evropské unie došlo k dalšímu zpřísnění limitů vypouštěných odpadních vod. Z toho důvodu se vlastník čistírny odpadních vod, Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., rozhodl přistoupit k další významné rekonstrukci, jež měla za účel zintenzívnit odstraňování dusíku z odpadních vod.

Podstatou rekonstrukce odstranění celkového dusíku je výstavba dvoukomorového postdenitrifikačního filtru, jehož dodávku zajišťovala společnost VWS MEMSEP, spol. s r.o. Toto zařízení je první stavbou tohoto typu v České republice. Skládá se ze dvou filtračních komor s celkovým povrchem 84 m2, do kterých je čerpáno cca 50% vyčištěné odpadní vody, která až dosud odtékala rovnou do Labe. Tato odpadní voda protéká komorami filtrů vzestupně a prochází přes vrstvu speciálně upravených kuliček polystyrénu. Na povrchu těchto kuliček jsou narostlé mikroorganismy, které z odpadní vody odstraňují dusík (ve formě dusičnanů) a přeměňují jej na plynný dusík – ten vyprchává do atmosféry ve formě bublinek.

Hlavním zhotovitelem stavby v hodnotě 140 mil. Kč se stalo sdružení společností pro rekonstrukci ČOV Hradec Králové VCES a.s. (stavební část) a Kunst spol. s r.o. (technologická část). Generálním projektantem stavby byla společnost Pöyry Environment a.s.


Navštivte další informace o projektu navštivte Tiskové centrum VCES:
http://www.vces.cz/index.php?docid=8&lang=CZ

Fotogalerie