Základní škola v Rokytnici má novou sportovní halu

Město Rokytnice v Orlických horách v těchto dnech slaví sté výročí české školy. K výročí si Rokytnice nadělila dárek v podobě nového sportovního areálu zdejší školy. Novou sportovní halu spolu s venkovní běžeckou dráhou a hřištěm převzali zástupci rokytnické radnice a školy od generálního dodavatele stavby společnosti VCES a.s. v sobotu 24. září.

Rekonstrukce a přístavba Základní školy v Rokytnici v Orlických horách byla zahájena v srpnu 2002 a probíhala ve dvou etapách. Zastupitelstvo města požádalo v roce 1999 architekta Petra Šudu o vypracování studie rekonstrukce a dostavby základní školy a zároveň Ministerstvo financí ČR o zařazení této investiční akce do státem dotovaných projektů. Akce byla po velkém úsilí starosty města Antonína Štefka a poslankyně Parlamentu ČR Ing. Hany Orgoníkové do programu zařazena, ale i nadále chyběl jasný časový rozsah financování a odsouhlasený nebyl ani přesný objem finančních prostředků, který bude na rekonstrukci ze státního rozpočtu uvolněn. Celou záležitost se podařilo rozhýbat až na základe osobní návštěvy ministra financí Ing. Jiřího Rusnoka v Rokytnici dne 4. března 2002. Ministr Rusnok se podrobně seznámil se stavem školy. Dospěl k závěru, že opravu již nelze dále odkládat.
Následně dostala celá věc rychlý spád a o letních prázdninách roku 2002 zahájil vítěz výběrového řízení na dodávku stavby společnost VCES a.s. rozsáhlý a na rokytnické poměry nevídaný projekt rekonstrukce a dostavby školského areálu. Při stavbě se dodavatel musel vypořádat s některými nepříznivými jevy, např. špatnými hydrogeologickými podmínky podloží školy, které obsahovalo značné množství agresivní spodní vody. Mnohá překvapení čekala stavbaře při rekonstrukci hlavní budovy učebnové části školy, kde se objevily nekvalitně provedené části stavby z let 1960-61.
Vedení školy muselo v průběhu výstavby vyřešit zásadní problém, kam školu po dobu její rekonstrukce přemístit, aby mohla i nadále probíhat výuka a nebylo nutné posílat děti do okolních škol. Zde vyšel velmi vstříc současný majitel zámku - společnost Strojírny Rokytnice a.s., který poskytl za symbolické nájemné pro dočasnou existenci školy od roku 1993 nevyužívané prostory zámku. Do zámku se tak v únoru 2003 přestěhovaly téměř všechny ročníky. Druhá třída byla umístěna v 1. patře domu služeb na náměstí a první třídy zůstaly ve svých učebnách nad školní jídelnou. Zámek se tak po více než padesáti letech stal opět zázemím pro rokytnickou školu. V prosinci 2003 proběhla kolaudace 1.etapy, kdy byla rekonstruována a rozšířena výuková část školy, která od Nového roku 2004 slouží opět žákům. Slavnostní zahájení provozu nové školy proběhlo 23. února 2004. Současně s tím byla zahájena stavba sportovní části areálu - nové tělocvičny a venkovních sportovišť.
Celkové náklady na rekonstrukci školského areálu v letech 2002-2005 dosáhly částky více než 170 milionu korun. Na financování se částkou 154,7 mil. Kč podílel státní rozpočet, úvěr poskytnutý Českou spořitelnou pokryl 10,4 mil. Kč a z obecního rozpočtu bylo uhrazeno 5,6 mil. Kč.
Žáci školy i rokytnická veřejnost se dočkali důstojného prostředí pro sportování v hale. V bývalé tělocvičně nebylo možno hrát podle pravidel jedinou míčovou hru, nyní lze hrát podle pravidel v podstatě všechny halové sporty. Pro školu je velkou výhodou dělicí stěna, která umožňuje rozdělit halu na dvě části, takže může probíhat výuka tělesné výchovy ve dvou třídách současně. Výrazně se také zlepší nabídka mimoškolních sportovních aktivit. Velkým přínosem pro veřejnost je i možnost využívání sauny a posilovny. Vedneí města předpokládá, že obě zařízení budou v provozu pro veřejnost alespoň dvakrát v týdnu.
Ve všední dny od 8:00 do cca 16:00 bude sportovní hala využívána pro školu. Bude zde probíhat nejen výuka tělesné výchovy, ale i zájmové kroužky organizované školou - florbal, sportovní hry a košíková pro dívky i chlapce. V odpoledních a večerních hodinách je hala nabízena rokytnickým sportovním oddílům a zájmovým sdružením. V případě volných kapacit bude škola nabízet pronájem i sportovcům z okolních obcí. Hala bude využívána i o víkendech na různé sportovní turnaje. Naplánováno je například pokračování "Rokytnické sedmičky". Již nyní, kdy je nabíka v úplných začátcích, je objednána hala na zimní období pro 20 turnajů.
Návštěvníky nové sportovní haly zaujme nejen moderní podlaha, ale také unikátní řešení nosné konstrukce střechy. Základ střešní konstrukce sportovní haly o půdorysu 25 x 44 metrů tvoří sedm dřevěných lepených vazníků o délce 33 metrů a hmotnosti 6 tun. Akustické cihelné vyzdívky spolu s akustickými podhledy doplňují i ostatní špičkové parametry haly. Navíc je sportovní hala funkčně i prostorově řešena tak, aby v budoucnu bylo možné dostavět plavecký bazén o délce 25 metrů. Předpokládané náklady na vybudování bazénu by měly dosáhnout výšky 13 mil. Kč.
Projekt rekonstrukce a přístavby Základní školy Rokytnice v Orlických horách zpracoval Atelier architektury ŠUDA - HORSKÝ, a.s. Realizací stavby byla pověřena společnost VCES a.s.