První část stavebních úprav Masarykovy základní školy skončila

Novotou zářící budovy Masarykovy základní školy převzali ve středu 26. října zástupci města Velká Bystřice. Skončila tak první část stavebních úprav zdejší základní školy.

V průběhu letních prázdnin dostaly školní budovy novou fasádu se zateplením a byl vybudován spojovací krček, který umožňuje pohodlný pohyb učitelů a žáků mezi jednotlivými budovami školy bez ohledu na počasí. Zároveň s tím byly provedeny úpravy nádvoří školy a vybudováno nové parkoviště. V budově školy bylo instalováno zařízení na odstranění vlhkosti, zároveň s tím bylo provedeno odstranění zdravotně závadného opláštění školní jídelny a vyzdění nového pláště včetně zateplené fasády. Celá akce si vyžádala náklady ve výši 16,75 mil. Kč. Finanční prostředky město Velká Bystřice získalo ze státního rozpočtu a z vlastních zdrojů byly čerpány prostředky na přípravu a zabezpečení akce. Vlastní stavební práce, které prováděla společnost VCES a.s., odštěpný závod OLOMOUC, začaly 17. června a trvaly čtyři měsíce.
Druhá část stavebních úprav Masarykovy základní školy bude pokračovat v roce 2006, kdy by měla být v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou Projektovou kanceláří Ing. Schneider vybudována nová tělocvična. Vedení města předpokládá, že náklady spojené s druhou částí stavebních úprav dosáhnou výše téměř 26 mil. Kč a pokryje je dotace ze státního rozpočtu. Vybudováním nové tělocvičny škola vyřeší problémy s nevyhovujícími prostory pro výuku tělesné výchovy a město získá důstojné prostory pro rozvoj mládežnické základny házené.

Fotogalerie