Sportcentrum Račice - spojovací kanál

Specifikace projektu:

NázevSportcentrum Račice - spojovací kanál
KrajÚstecký kraj
LokalitaRačice
ProjektantProjekční kancelář Ing. Jaromír Kucián
InvestorČeský svaz kanoistů
Zahájení výstavbyIX/2005
Dokončení stavbyXII/2005
Objem výstavbyneuvedeno
Typ zakázkysoukromá
Typ výstavbyVodohospodářské stavby
Typ stavbysportoviště

Popis:

Cílem projektu bylo vytvoření tzv. spojovacího kanálu mezi stávajícím závodním a vratným kanálem a umožnit tak pořádání mezinárodních závodů v rychlostní kanoistice na olympijských tratích 500 a 1 000 m. Dílo vzniklo odtěžením štěrkopískového materiálu ostrova v délce 42 m, šíři 25 m a jeho přemostěním v trase stávající asfaltové komunikace. Po odtěžení materiálu v místech základů mostní konstrukce byly za stálého odčerpávání vody založeny základové monolitické patky. Na nich jsou zhotoveny monolitické opěrné stěny a křídla, které byly posléze zasypány a dobetonovány. Hlavním vodorovným nosným prvkem jsou 4 ocelové nosníky uložené na podpěrách. Na nich je provedena nosná deska z prefabrikovaných železobetonových panelů a monolitické vyztužené železobetonové desky spřažené s ocelovými nosníky. Celá mostní konstrukce byla doplněna o prefabrikované římsy a po provedení hydroizolací i o asfaltovou komunikaci. V závěru bylo odtěženo zbylé množství štěrkopísku mezi oběma kanály. Břehy zaplavovaného území jsou zpevněny hrubým kamenivem. V konečné fázi byly na mostní konstrukci provedeny finální úpravy (zábradlí, nátěry, označení…) a zátěžová zkouška.