Intenzifikace ČOV Nymburk

Specifikace projektu:

NázevIntenzifikace ČOV Nymburk
KrajStředočeský kraj
LokalitaNymburk
ProjektantVIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o.
InvestorMěsto Nymburk
Zahájení výstavbyVI/2005
Dokončení stavbyIX/2006
Objem výstavby20 - 100 mil. Kč
Typ zakázkystátní
Typ výstavbyEkologické a inženýrské stavby
Typ stavbyčistírna odpadních vod

Popis:

V rámci investice byly provedeny úpravy na čerpací stanici „Drahelické předměstí“, na stávajícím zařízení ČOV, a byla vystavěna zcela nová biologická linka. V čerpací stanici byl upraven nátok a osazena nová čerpadla s kalkulovanou 100% rezervou s ochrannými samočisticími česly. Nad celou čerpací stanicí byla vybudována nová nadzemní část, ve které dochází k manipulaci s veškerou strojní technologií a shrabkami. V areálu ČOV byly mimo jiné sanovány betonové nádrže. Ve stávajících dosazovacích nádržích proběhla celková repase mostů, které byly vybaveny novým stíracím zařízením v nerezovém provedení. Nově vybudovaná biologická linka byla navržena jako Bio Denitro proces pro biologické odstraňování dusíku pracující v oxickém i anoxickém režimu. Ve stávajících biologických linkách bylo provedeno nové technologické vystrojení žlabů včetně nového strojního zařízení (míchadla a provzdušňovací zařízení). Areál ČOV doplňuje nově navržená sdružená čerpací stanice pro interní recirkulaci a čerpání přebytečného kalu i s modernizovanou kalovou koncovkou pro jeho anaerobní zpracování. Dokončená intenzifikace zvětšila kapacitu linky o 50 % proti navrhovaným hodnotám a umožnila tak zvýšit kapacitu ČOV z 25 000 na 37 000 ekvivalentních obyvatel.