Nemocnice v Náchodě otevírá moderní lékařská pracoviště

Nemocnice v Náchodě otevírá moderní lékařská pracoviště

V rámci II. etapy generelu Oblastní nemocnice v Náchodě bylo zprovozněno ambulantní oddělení onkologie a oddělení JIP neurologie. Vedení nemocnice tak úspěšně pokračuje v dlouhodobém plánu revitalizace svých lékařských pracovišť.

Současné oddělení ambulantní onkologie nalezlo své nové útočiště v dolní části areálu nemocnice. Opustilo tak již ne zcela adekvátní prostory budovy městské polikliniky. Díky stavebním úpravám původní ambulance ortopedie, chirurgie a urologie v prvním nadzemním podlaží jednoho z objektů nemocnice, vzniklo moderní a pro pacienty mnohem příjemnější lékařské pracoviště.

V tomtéž objektu pacienti naleznou i zcela nové oddělení JIP neurologie. Nemocnice v Náchodě tak vychází vstříc požadavkům nového systému tohoto typu péče v rámci nemocnic Královéhradeckého kraje. Nové oddělení se 4 lůžky a špičkovým zařízením rozšířilo současné neurologické pracoviště a zároveň splnilo požadavky kladené na obdobně velké nemocnice s odpovídající spádovou oblastí.

„Výstavbou dvou nových lékařských pracovišť pokračujeme v realizaci celkového generelu nemocnice. Naším cílem je přizpůsobit areál nemocnice tak, aby co nejvíce odpovídal současným medicínským standardům a trendům,“ vysvětluje MUDr. Miroslav Švábl, ředitel a předseda představenstva Oblastní nemocnice Náchod a.s. „Pacientům chceme nabídnout v jejich těžké nemoci alespoň příjemné prostředí a jejich lepší dostupnost v rámci nemocničního areálu. Našim zaměstnancům pak pracovní podmínky, které jim umožní poskytovat zdravotnické služby na nejvyšší úrovni,“ dodává následně MUDr. Švábl.

„Dobře si uvědomuji jak důležitou roli hraje Oblastní nemocnice v Náchodě v rámci svého regionu. Vážím si proto důvěry vedení nemocnice a Královéhradeckého kraje, kterou vložili do společnosti VCES a.s. jejím zvolením za dodavatele celého díla,“ připojuje JUDr. Miroslav Boštík, předseda představenstva VCES a.s.

Investice do nového zdravotnického zařízení si vyžádala z rozpočtu Královéhradeckého kraje částku 14,9 mil. Kč na regeneraci oddělení onkologie a 9,43 mil. Kč na výstavbu jednotky intenzivní péče neurologie. Za dodavatele díla byla zvolena stavební společnost VCES a.s. Autorem projektu se stala společnost INS spol. s r. o. z Náchoda.

Do konce roku 2007 se mohou pacienti náchodské nemocnice těšit i na další novinky. Plánováno je mimo jiné dokončení rekonstrukce a přístavby dvoupodlažního objektu, kde se bude nacházet oddělení akutní lůžkové rehabilitace a lůžka infekčního oddělení.