První integrovaný audit CQS byl úspěšný

V prvním říjnovém týdnu byla naše společnost auditována certifikačním orgánem CQS. Ten ve spolupráci s Technickým a zkušebním ústavem stavebním (TZÚS) provedl audit a ověřování integrovaného systému řízení podle norem EN ISO 9001 (kvalita), EN ISO 14001 (životní prostředí) a podle směrnice OHSAS 18001 (bezpečnost a požární ochrana).

Cílem certifikace je, aby nezávislá třetí strana prokázala zejména našim zákazníkům, že trvale plníme požadavky uvedených mezinárodních norem. Dalším důvodem, proč společnost přistoupila k certifikaci, je splnění kvalifikačních požadavků kladených na stavebního dodavatele podle zákona o veřejných zakázkách.

VCES a.s. prvně absolvovala audit podle všech uvedených norem najednou. Prvně byla auditována naše nová zahraniční Divize Slovensko. Auditoři ověřili platnou řídicí dokumentaci, řízení stálých provozoven a sedmi stavebních zakázek, řízení požadavků legislativy i zákazníků a zajištění požadavků norem vedoucími pracovníky. Zpráva z auditu bude předložena francouzskému certifikačnímu orgánu AFNOR s žádostí o vydání jeho certifikátu. Audit v tomto rozsahu podstupujeme povinně jedenkrát za tři roky, následně je každoročně proveden dozorový audit.

Tým auditorů vyslovil v závěru ověřování uznání ohledně změn provedených v řídicí dokumentaci, systémové neshody nebyly zjištěny. Provozní nedostatky jsou výzvou k dalšímu zlepšování, a to zejména v praxi na staveništích.