Studio Beseda v novém hávu

Druhá scéna Klicperova divadla v Hradci Králové – Studio Beseda prošla omlazovací kůrou a v pátek 28. září se poprvé po dvacetiměsíční rekonstrukci představila svým návštěvníkům v novém hávu. Stalo se tak v první den čtvrtého ročníku královéhradeckého divadelního festivalu Čekání na Václava.
Studio Beseda, jehož rekonstrukce byla zahájena v prosinci 2005, tvoří dvě budovy. V objektu A je umístěna ubytovna pro herce, objekt B představuje vlastní scénu s technickým zázemím. Nejprve bylo provedeno vybourání vnitřních konstrukcí budovy. Zachovány zůstaly pouze obvodové zdi a klenbové stropy, které však bylo nutné sanovat. Současně s bouracími pracemi byl objekt ihned svazován novou ocelovou konstrukcí. Výkopové práce uvnitř budovy, které zajistily prostory pro nezbytné sociální zázemí, probíhaly ve spolupráci s archeology Muzea východních Čech. Těm se jednalo především prozkoumání původního založení městských hradeb. Při výkopových pracích bylo ručně pomocí motyček, rýčů a krumpáčů odtěženo téměř 500 m3 zeminy.
V suterénu byla z původního nepoužitelného a nepořádkem zasypaného sklepa vytvořena galerie. V přízemí se nachází jeviště s hledištěm, které tvoří montovaná posuvná ocelová konstrukce. Nad hledištěm byla vybudována kabina pro osvětlovače a zvukaře. Ve druhém nadzemním podlaží se po obou stranách sálu nachází šatny herců a také divadelní klub. Nad hlavním sálem je pak umístěn sklad kulis s nákladním výtahem. Půdní prostory byly využity pro kotelnu a strojovnu vzduchotechniky. Pro provoz divadla bylo nutné vytvořit i únikové cesty, které vedu na městské terasy. Vstup na ně ústí z Mýtské ulice a Kavčího plácku.
Rekonstrukci Studia Beseda hradilo ze svého rozpočtu město Hradec Králové a zaplatilo za ni téměř 80 milionů korun. Po Klicperově divadle a budově Filharmonie je Beseda třetím kulturním stánkem v Hradci Králové, který prošel v průběhu posledních let kompletní rekonstrukcí.
Kapacita hlediště staronové scény je 130 diváků. Při uspořádání ve tvaru tzv. arény, která umožňuje bezprostřední kontakt s divákem, vzroste počet sedadel až na 160. Činoherní scéna používá Besedu téměř denně jako zkušebnu a tak umožňuje zkoušet proti sobě najednou dvě inscenace. Plocha studia totiž téměř odpovídá ploše hlavního jeviště. V průběhu sezóny 2007/2008 zde Klicperovo divadlo plánuje sehrát více než 100 představení.
Realizací rekonstrukce Studia Beseda dle projektu architekta Alexandra Pura byla pověřena společnost VCES a.s. Veškeré stavební práce byly výrazně ovlivněny omezenými prostorovými možnostmi a tím, že stavba probíhala na území městské památkové rezervace Jenom na výstavbu nových teras na místě původních hradeb bylo použito téměř 30 tisíc lícových cihel.
Vznik Studia Beseda je datován do roku 1796, kdy hradečtí ochotníci zřídili první divadelní scénu v Domě U Zlatého orla na Malém náměstí čp. 126. Působili zde známí čeští dramatikové Václav Kliment Klicpera, Josef Kajetán Tyl a mnozí další. Novodobá historie s profesionálním souborem se začala psát v roce 1949, v té době bylo Studio Beseda využívána již jen jako zkušebna. Teprve v roce 1980 se Beseda stala druhou scénou hradecké činohry a byla jí až do roku 2001, kdy byl objekt pro havarijní stav uzavřen.