Nový vodovod zajistí zásobování kvalitní pitnou vodou

Přestřižením pásky za účasti ministra zemědělství ČR Ing. Jana Mládka byl v pátek 16. prosince v areálu vodojemu Chotuc slavnostně předán do užívání skupinový vodovod Nymburk - Chotuc, jehož výstavba byla zahájeno v červnu loňského roku.
Ještě nedávno byly domácnosti v severní části Nymburska odkázané na zásobování pitnou vodou pouze z místních zdrojů. Ty však v některých případech nesplňují požadavky vyhlášky Ministerstva zdravotnictví a v letním období byla nedostatečná i jejich kapacita. Vodárenská soustava Nymburska a Poděbradska se tak výstavbou nových vodovodních řadů rozšířila severním směrem přes Křinec na Rožďalovice.
Vodohospodářské dílo má zásobovat obce Bobnice, Budiměřice, Šlotava, Rašovice, Hrubý Jeseník, Chleby, Jíkev, Krchleby, Křinec, Bošín, Mečíř, Nové Zámky, Sovenice, Zábrdovice, Mcely, Oskořínek, Rožďalovice, Hasina, Ledečky, Podlužany, Viničná Lhota, Vestec, Malý Vestec, Havransko, Všechlapy, Žitovlice, Pojedy a Loučeň. Po dokončení celého díla by měl tento vodovod zásobovat cca 15.000 lidí pitnou vodou.
První etapu výstavby skupinového vodovodu tvoří 7 hlavních páteřních řadů, které přivádějí pitnou vodu na hranici uvedené obce a na tyto páteřní řady navazují řady distribuční (rozvodné) zásobující obce Chleby, Všechlapy, Žitovlice, Křinec, Zábrdovice, Mcely, Rožďalovice, Oskořínek a Jíkev, včetně satelitních přidružených obcí Draho, Stará Hasina a Mečíř. Napojení na kvalitní pitnou vodu tak získalo více než 10.000 obyvatel. Celková délka nově vybudované vodárenské soustavy přesáhla 80 000 metrů. Součástí skupinového vodovodu jsou také čerpací stanice v Sovenicích, dvě automatické tlakové stanice a vodojem Chotuc o kapacitě 2 x 500 m3.
Na financování projektu, jehož celkové náklady dosáhly výše 198,854 mil. Kč, se podílelo Ministerstvo zemědělství ČR, které poskytlo 39,771 mil. Kč. Investor, Vodovody a kanalizace Nymburk a.s., a dotčené obce uhradili taktéž 39,771 mil. Kč. Zbývající část nákladů ve výši 119,312 mil. Kč pokryl zvýhodněný bezúročný úvěr EIB.
Stavební práce se podařilo zkrátit o pět měsíců, přestože generálnímu dodavateli stavby, společnosti VCES a.s., komplikovala život skutečnost, že nový vodovod vede přes více než 700 soukromých pozemků