Podpisy smluv odstartovaly dostavbu kanalizační sítě v Pardubicích a okolí

Podpisem smluv se zhotovitelem stavby a bankou zajišťující úvěr k financování byl odstartován projekt „Labe-Loučná“, jehož investorem je společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Cílem tohoto projektu, který je realizován s podporou Fondu soudržnosti EU, je dostavba kanalizačního systému v Pardubicích a okolních obcích. Tyto stavby pomohou vyřešit letité problémy s odkanalizováním bytové zástavby a umožní další rozvoj v dotčených aglomeracích. Regulací přívalových vod v aglomeraci Pardubice budou řešena protipovodňová opatření.

Ing. Michal Koláček, předseda představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., ve středu 27. června 2007 podepsal dvě důležité smlouvy. Jednu se Sdružením Labe-Loučná společností Metrostav, a.s., VCES, a.s. a Chládek a Tintěra, a.s., které bude stavbu realizovat a druhou pak s ČSOB, a.s., bankou, která bude zajišťovat poskytnutí úvěru k zajištění financování tohoto projektu.

Skupinový projekt „Labe-Loučná“ se skládá z devíti projektů, které budou řešit výstavbu kanalizační sítě v aglomeraci Pardubice (Svítkov, Popkovice, Staré Čivice, Dubina, Labská), v Lázních Bohdaneč, Holicích v Čechách, Dašicích, Ostřešanech a Živanicích. Rekonstrukce čistíren odpadních vod bude provedena v Holicích a Opatovicích n. L. Dále bude řešeno zvýšení kapacity kanalizační sítě v některých dalších částech Pardubic a rekonstrukce kanalizačních sběračů v Pardubicích na sídlišti Dukla. Rekonstrukce čistíren zajistí splnění požadovaných limitů ve vypouštěných vodách, dále bude díky realizaci projektu zajištěna ochrana zdrojů pitné vody (Nemošice) a lázeňských vod (Lázně Bohdaneč).

Celkové náklady projektu dosáhnou výše 830 miliónů Kč. Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie, která poskytne dotaci ve výši 12 511 594 EUR.

Vlastní stavební práce budou zahájeny v letních měsících roku 2007 a to výstavbou kanalizací v Pardubicích Svítkově, na sídlišti Dukla, v Lázních Bohdaneč, v Živanicích, Holicích v Čechách a Dašicích. Celá stavba bude dokončena v prosinci 2009. Celý projekt bude ukončen v roce 2010.