Rychnovu začala sloužit nová úpravna vody

Nová úpravna vody v Rychnově nad Kněžnou začala dodávat pitnou vodu do vodárenské soustavy. Úpravna vody bude zásobovat přibližně 8,5 tisíce obyvatel města.
Stávající úpravna vody Rychnov nad Kněžnou byla vybudována na přelomu 70. a 80. let minulého století jako provizorní zařízení, které v současné době dosloužilo, a proto bylo nutné řešit otázku kvalitního zdroje pro město Rychnov nad Kněžnou.
Nová úpravna vody dosahuje kontinuálního maximálního výkonu 45 l/s. Technologie úpravny vody je určena zejména pro odželeznění, snížení obsahu sirovodíku, radonu a hygienické zabezpečení vody
Zdrojem vody pro úpravnu Rychnov nad Kněžnou je vrt RK-1A, jeho vydatnost se pohybuje mezi 40 - 50 l/s. Jedná se o vodu slabě alkalickou vodu (pH 7,4 ) se střední až zvětšenou mineralizací, která se řadí k typu Ca-HCO3. Požadavkům ČSN 757111 na pitnou vodu vyhovuje ve všech parametrech kromě zvýšeného obsahu železa, sirovodíku a radonu. Voda vykazuje velice nízký obsah dusičnanů (na mezi detekce).
Nová úpravny vody je zhotovena jako jeden zcela nový objekt ve stávajícím areálu úpravny vody. Jedná se o budovu s monolitickou podzemní částí o půdorysných rozměrech 27,0 x 10,4 m umístěnou vedle stávající akumulační nádrže. V objektu se nachází kompletní technologická linka pro úpravu surové vody včetně čerpací stanice pro dopravu upravené vody ze stávající akumulační nádrže v areálu úpravny vody do vodojemu Sibiř. Objekt je dvoupodlažní, přičemž v podzemní části se nachází především veškeré strojní vybavení a trubní propojení technologické linky využívající k úpravě vody pískovou filtraci na pískových filtrech bez mezidna. V nadzemní části se nachází provzdušňovací komora a prostor pro přístup k pískovým filtrům, včetně technologického ovládacího rozvaděče.
V rámci výstavby bylo nutné provést také trubní propojení v areálu mezi starou a novou úpravnou, jelikož stará úpravna vody byla po celo dobu výstavby v provozu.
Celkové náklady projektu dosáhly výše 40,4 mil. Kč včetně . Investor, město Rychnov nad Kněžnou, z vlastních zdrojů uhradil 9,4 mil. Kč. Českomoravská rozvojová a záruční banka poskytla zvýhodněný úvěr ve výši 15,5 mil. Kč, stejnou částkou se pak formou dotace podílelo Ministerstvo zemědělství ČR.
Projekt stavby, která trvala od července 2005 do října 2006, zpracovala společnost VIS, spol. s r.o. Hradec Králové, která zajišťovala také inženýrink. Po stavební stránce projekt realizovala společnost VCES a.s., odštěpný závod Vodohospodářské stavby.