Prohlášení EMAS

Prohlášení EMAS

Šetrný přístup k přírodním hodnotám je nedílnou součástí moderní společnosti a vyspělého stavitelství. Dlouholetým záměrem vedení VCES a.s. je realizovat podnikání ve stálých provozovnách i na místech stavebních zakázek s maximální ohleduplností k životnímu prostředí, aby název VCES byl srozumitelným a trvalým spojením stavitelství a ekologie pro zaměstnance, investory, spoluobčany i odbornou veřejnost.
VCES a.s. je držitelem certifikátu podle technické normy ekologického řízení podniku ČSN EN ISO 14 001:2005. Ekologické vlivy jsou řízeny prostřednictvím systému školení zaměstnanců, řídicí dokumentace, vnitřní kontroly a auditu.

Všechny organizační složky společnosti podstoupily dobrovolný proces ověření podle programu EMAS II vyhlášeného nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 761/2001. Opakované ověření a potvrzení platnosti aktualizovaného environmentálního prohlášení provedl nezávislý akreditovaný ověřovatel CERT-ACO, s.r.o., Kladno, v červenci 2009.

Důvodem podstoupení ověření podle EMAS je zveřejnit ekologické vlivy společnosti k posílení důvěryhodnosti a transparentnosti obchodním partnerům i veřejnosti a splnit požadavky některých investorů na prokázání kvality dosažené ekologické úrovně podniku.

Úspěšným ověřením společnost překročila další významný mezník na poli prokazování kvality environmentálního řízení a zařadila se tak po bok dalších 35 firem v České Republice, které mohou používat evropskou obchodní známku - logo EMAS. Toto logo vyjadřuje zaprvé dobrovolné aktivní úsilí organizace o neustálé zlepšování vlivů své činnosti na životní prostředí nad rámec zákonných požadavků, zadruhé funkční systém řízení podniku z hlediska ochrany životního prostředí, plnící ekologické cíle stanovené organizací a zatřetí skutečnost, že informace poskytnuté v environmentálním prohlášení jsou důvěryhodné a byly prověřeny akreditovaným ověřovatelem životního prostředí.