Činěves získala novou kanalizaci

Obec Činěves na Nymbursku převzala v úterý 12. září 2006 nově vybudovanou kanalizační síť a novou čistírnu odpadních vod. Vybudování nové kanalizace a čistírny odpadních vod s kapacitou 600 ekvivaletních obyvatel spolu s podchycením stávajících stok výraznou měrou zvýší čistotu Zásadnického potoka. V rámci stavby bylo vybudováno 3 434 metrů kanalizačních stok a výtlaků včetně čtyř čerpacích stanic. Nová kanalizace a čistírna odpadních vod v Činěvsi si vyžádala investici v celkové výši 23,07 mil. Kč, přičemž Ministerstvo životního prostředí poskytlo dotaci ve výši 14,099 mil. Kč a Středočeský kraj 3,25 mil. Kč. Obec Činěves uhradila ze svého rozpočtu 5,721 mil. Kč. Stavbu realizovala společnost VCES a.s., odštěpný závod Vodohospodářské stavby. Projekt a inženýring stavby zajišťovala společnost VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r. o. Hradec Králové.