Čistírna odpadních vod, kanalizační sítě a vodovod Sázava

Specifikace projektu:

NázevČistírna odpadních vod, kanalizační sítě a vodovod Sázava
KrajKraj Vysočina
LokalitaSázava
ProjektantEKOEKO s.r.o
InvestorMěsto Sázava
Zahájení výstavbylistopad 1998
Dokončení stavbyprosinec 2001
Objem výstavby20 - 100 mil. Kč
Typ zakázkystátní
Typ výstavbyEkologické a inženýrské stavby
Typ stavbyčistírna odpadních vod

Popis:

Objekt čistírny odpadních vod tvoří přízemní budova zakrytá vazníkovou sedlovou střechou. ČOV je koncipována jako klasická mechanicko-biologická čistírna s nízko zatěžovanou aktivací a je rozdělena na tři biologické linky. Návrhová kapacita čistírny je 5 050 EO. Nádrže denitrifikace a aktivace, dosazovací a kalová nádrž a dmychárna vzduchu jsou umístěny v podzemní části objektu. V nadzemní části objektu nalezneme provozní místnost, mechanické předčištění, kalový lis s příslušenstvím, dávkovací zařízení chemikálie pro odstraoování fosforu a doplokové části strojně-technologického vybavení. Celá ČOV pracuje díky systému měření, regulace a řízení procesů čištění odpadních vod v automatickém režimu, přičemž veškerá důležitá data jsou pomocí rádiového přenosu GDF přenášena na dispečink. V rámci projektu byla vybudována kanalizační síť o délce 14 200 m a vodovodní síť v délce 7 390 m.