Čistírna odpadních vod a kanalizace Přelouč

Specifikace projektu:

NázevČistírna odpadních vod a kanalizace Přelouč
KrajPardubický kraj
LokalitaPřelouč
ProjektantEKOEKO s.r.o.
InvestorVodovody a kanalizace s.r.o.
Zahájení výstavbyčervenec 2000
Dokončení stavbyříjen 2003
Objem výstavby20 - 100 mil. Kč
Typ zakázkystátní
Typ výstavbyEkologické a inženýrské stavby
Typ stavbyčistírna odpadních vod

Popis:

Mechanicko-biologická čistírna odpadních vod s kalovým hospodářstvím a strojním odvodoováním kalu na odstředivce je řešena v sestavě dvou paralelních linek biologického čištění, což zvyšuje stabilitu provozu a umožouje provádění případných oprav. Použitá technologie čištění odpadních vod zabezpečuje účinné odstraoování organického znečištění a zajišťuje zvýšenou eliminaci sloučenin dusíku biologickou nitrifikací a denitrifikací. Čistírna je navržena pro kapacitu 10.500 EO. Součástí stavby je kanalizační sběrač na čistírně odpadních vod v délce 770 m a sanace stok ve městě v celkové délce cca 4 400 m. Terénní a sadové úpravy přispívají k začlenění tohoto díla do krajiny. Stavba získala zvláštní ocenění v rámci soutěže Stavba roku 2004 Pardubického kraje.