Ekologické a inženýrské stavby

Realizace ekologických staveb vyžaduje velkou míru zkušenosti. Vedle desítek realizovaných rekonstrukcí a novostaveb čistíren odpadních vod v celé České republice provádí společnost VCES rekultivaci skládky galvanických kalů a pesticidů v Jetřichově - lokalita Plasa a realizuje rozsáhlý projekt rekonstrukce a dostavby kanalizačního systému města Olomouce, který je částečně hrazen z prostředků Evropské unie.

Fotogalerie