Vize / cíle

Nejvyšší cíle společnosti

  • Posilovat své postavení v první desítce nejúspěšnějších stavebních firem v České republice.
  • Upevňovat prestiž značky VCES, důvěru zákazníků i motivaci zaměstnanců.
  • Trvale racionalizovat systém řízení společnosti.
  • Být plně respektovanou společností jak v České republice, tak v rámci sjednocující se Evropy.

Hlavní zásady managementu

Vedení společnosti VCES a.s.

  • klade vysoké nároky na vytváření systému managementu, který zakládá úspěšné řízení a provozování společnosti a zaručuje plnou spokojenost zákazníka, maximální úspěšnost na trhu a dlouhodobý růst výkonnosti společnosti na všech funkčních úrovních;
  • snaží se co nejlépe porozumět potřebám zákazníků, plnit jejich požadavky a překonávat jejich očekávání;
  • buduje takové dodavatelské vztahy, které umožňují dosáhnout nejlepších výsledků a jsou oboustranně výhodné.