Historie

Historie vzniku VCES

Kořeny společnosti sahají do roku 1991, kdy byla založena Východočeská stavební s.r.o., Solnice. Později se její podnikatelské aktivity rozšířily o další společnosti odkupem akcií transformovaných podniků (PREMING a.s. Chrudim, Vodohospodářské stavby, a.s., Hradec Králové). Tím byl položen základ Východočeské stavební skupiny - budoucího koncernu VCES.

Východočeskou stavební skupinu tvořily od 1. 1. 1997 subjekty Východočeská stavební a.s. jižní skupina Pardubice, Východočeská stavební a.s. severní skupina Hradec Králové, Východočeská stavební s.r.o. Solnice, Vodohospodářské stavby, a.s., Hradec Králové, PREMING a.s. Chrudim, PORT Rychnov nad Kněžnou s.r.o., DAFOSS a.s. Solnice a Inženýrská stavební technologie s.r.o. Pardubice.

V průběhu roku 2000 došlo ke sjednocení logotypového názvu společností jako výrazu jejich příslušnosti ke stavebnímu koncernu VCES, tvořeného formálně samostatnými subjekty s právní subjektivitou a vlastními daňovými přiznáními:

  • VCES Východočeská stavební a.s. se sídlem v Hradci Králové,
  • VCES OLOMOUC s.r.o. se sídlem v Olomouci,
  • VCES PREMING a.s. se sídlem v Pardubicích,
  • VCES PRAHA a.s. se sídlem v Praze,
  • VCES Vodohospodářské stavby a.s. se sídlem v Hradci Králové,
  • VCES DAFOSS a.s. se sídlem v Praze,
  • VCES HOLDING s.r.o. se sídlem v Pardubicích,
  • PORT Rychnov nad Kněžnou s.r.o. se sídlem v Dobrušce.

Názvy společností a jejich sídla byla volena tak, aby byla zachována regionální působnost těchto společností v rámci ČR a aby koncern VCES měl zastoupení v jednotlivých strategických regionech.

V souvislosti se sjednocovacím procesem v rámci Evropy a především vstupem ČR do EU převážila nutnost vystupovat jednotně nejen na českém, ale také na evropském stavebním trhu. Dosud právně samostatné společnosti koncernu v závěru roku 2003 zanikly a dále vystupují jako odštěpné závody jediného právního subjektu - VCES a.s.

Úspěšným zakončením restrukturalizace bylo završeno úsilí směřující k vytvoření významného, podnikatelsky silného hráče v oblasti stavebnictví. Stávající územní příslušnost nadále naplňují rozhodující odštěpné závody společnosti. Jediným akcionářem společnosti VCES a.s. je nyní mateřská společnost VCES HOLDING s.r.o., která podnikatelské aktivity doplňuje zejména v oblasti developerských projektů.