Zaměstnanecká politika

Hlavním bohatstvím každé firmy jsou její zaměstnanci. Vedení společnosti, jež si toto uvědomuje, má z poloviny zaručen úspěch v podnikání. Druhou polovinu úspěchu tvoří vědomí nutnosti investovat do rozvoje potenciálu zaměstnanců, a to jak po stránce odborné (profesní), tak po stránce osobnostní (manažerské). Politika a systém vzdělávání ve společnosti VCES a.s. tedy zcela logicky tvoří strategickou část řízení lidských zdrojů. Podstatou systému vzdělávání ve VCES a.s., který se postupně ve společnosti realizuje, je přesné a konkrétní nadefinování klíčových oblastí rozvoje a klíčových témat vzdělávacích kurzů zvlášť pro každou profesní skupinu zaměstnanců.
Již několik let se společnost v oblasti náboru úspěšně zaměřuje na skupinu absolventů vysokých škol. Současní zaměstnanci - bývalí absolventi bez výjimky potvrzují, že výchova vlastních zaměstnanců/manažerů z řad absolventů je oboustranně výhodná a přínosná. Společnost VCES a.s. nabízí prostřednictvím speciálního programu určeného výhradně absolventům VŠ možnost pracovního uplatnění a startu kariéry. Tzv. Program asistentských pozic umožňuje absolventům VŠ (zejména stavebních a ekonomických oborů) získat pod odborným vedením potřebné zkušenosti a praktické dovednosti pro další samostatný výkon na jiné, vyšší pozici.
Aktivity v oblasti péče o zaměstnance a v oblasti sociální politiky deklaruje VCES a.s. ve svém interním dokumentu „Sociální program". Tento dokument představuje souhrn všech aktivit a zaměstnaneckých výhod, které pro zaměstnance VCES a.s. organizuje a které svým zaměstnancům poskytuje.