Bezpečnost práce

Bezpečnost práce

V oblasti řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci společnost v minulých letech vycházela z požadavků národního standardu „Bezpečný podnik", který současně splňuje požadavky BS 8800 a INTERNAL CONTROL. Již druhým rokem také vychází z požadavků směrnice OHSAS 18001:2008.

Oba systémy managementu má společnost úspěšně certifikovány. Základem v obou uvedených případech je vyhledání všech bezpečnostních rizik vůči zaměstnancům společnosti a ostatním zúčastněným osobám s cílem dále zlepšovat dosažené nadprůměrné výsledky zejména v oblasti úrazovosti. Účinnost převážně preventivních opatření a programů potvrzují dosažené mimořádné výsledky v této oblasti.