Životní prostředí

Životní prostředí

VCES a.s. klade od svého vzniku velký důraz na ochranu životního prostředí v místech svých stálých provozoven i v místech, kde realizuje stavební zakázky. Společnost zaměstnává specializované ekology. Postupy ochrany životního prostředí řídí, dokumentuje a neustále zlepšuje systémem EMS certifikovaným od roku 2002 a plně vyhovujícím požadavkům mezinárodní normy ISO 14001:2004.

V roce 2005 systém EMS, který je nezbytný pro realizaci státních zakázek a pro uplatnění na mezinárodním podnikatelském trhu, vyhověl bez neshod při opakovaném posuzování certifikačním orgánem. Nejvyššími prioritami definovanými rovněž Environmentální politikou VCES jsou ohleduplnost k přírodě, prevence znečišťování, plnění požadavků platné environmentální legislativy, zlepšení ekologického povědomí zaměstnanců i dodavatelů, minimalizace vzniku odpadů a ochrana dřevin při realizaci stavebních zakázek. VCES a.s. kompenzuje spotřebu kancelářského papíru účastí v ekologickém programu Stromy pro život, používá ekologicky šetrný výrobek - hygienické ručníky MERIDA ve všech provozovnách, používá recyklovaný papír pro vybrané dokumenty, monitoruje spotřeby vody, energií a produkci odpadů.

Součástí vybavenosti stavebních zakázek jsou kontejnery pro separaci využitelných odpadů a sanační havarijní prostředky. Společnost každoročně ověřuje havarijní připravenost a reakci formou cvičné havárie v provozovně nebo na stavební zakázce, školí zaměstnance pro řízení ochrany životního prostředí a nakládání se stavební chemií. VCES a.s. má v rámci prevence vzniku nebezpečných odpadů smluvně zajištěn zpětný odběr použitých výrobků podle zákona o odpadech a pravidelně obměňuje vozový park se zřetelem na spotřebu paliv, produkci emisních plynů a možnost úniku provozních náplní škodlivých vodám.