Etický kodex

Etický kodex

V souvislosti s proběhnuvší restrukturalizací, respektive s novým utvořením společnosti VCES a.s. ze stávajících sedmi samostatných společností koncernu na jednu, byly přijaty zásady, kterými se společnost uvnitř i navenek prezentuje. K tomu slouží nejen přijaté normy environmentálního řízení či certifikace norem jakosti, ale také etický kodex společnosti.

Nosnými prvky kodexu jsou standardy, jako týmová práce, vzájemný respekt, přátelská atmosféra, kolegialita, profesionalita, otevřenost a reprezentativnost. Cílem VCES a.s. je společně s prosazováním svých podnikatelských a zaměstnavatelských zájmů přispět k tomu, aby veškeré vykonávané činnosti byly nejen v souladu s právem, ale také s obecně uznávanými etickými zásadami podnikání.

Tyto zásady společnost deklaruje pro oblast podnikatelského prostředí, v kvalitě stavební produkce a environmentální politice, ve vztahu ke svým zákazníkům, k vlastníkům a v neposlední řadě též ve vztahu ke všem svým zaměstnancům.

Dokumenty