Stavby občanské vybavenosti - školy

Stavby občanské vybavenosti - školy

strana:

 • Gymnázium Holice

  Hlavní část objektu tvoří učebnový blok a dále tělocvična, úsek studijně-informačního centra, administrativní …

 • Základní škola - Rychnov nad Kněžnou

  Objekt klasické zděné konstrukce v kombinaci se železobetonovým monolitickým skeletem, skládající se …

 • Školské zařízení - Litovel

  Objekt je tvořen blokem učeben představujících tvar písmene „U" s tím, že hlavní vstup do objektu je …

 • Tělocvičný areál Sázava

  Jedná se o třípodlažní tělocvičnu - sportovní halu s kapacitou hlediště cca 110 diváků, která je určená …

 • Základní škola - Skuhrov

  Výstavba školy znamená pro Skuhrov nad Bělou získání odborných učeben fyziky, chemie a informatiky a …

strana:

Celkem výsledků: 25