Druhá etapa rekonstrukce Nemocnice v Ústí nad Orlicí skončila

Nové lůžkové stanice chirurgického a gynekologického oddělení včetně nového zázemí pro lékařský personál obou oddělení, které byly do užívání předány ve středu 9. března 2005, představují poslední část II. etapy rekonstrukce Nemocnice v Ústí nad Orlicí realizované společností VCES.
V průběhu II. etapy rekonstrukce a dostavby nemocnice, která si vyžádala investice ve výši celkem 350 milionů Kč, byly od konce roku 2001 postupně uvedeny do provozu centrální sterilizace, trafostanice a náhradní zdroj, v roce 2003 byly otevřena nová porodnice a oddělení ARO s jednotkou intenzivní péče chirurgických oborů a na jaře roku 2004 byly dokončeny prostory jednotky intenzivní péče interních oborů. V říjnu loňského roku pak nemocnice převzala nové radiodiagnostické pracoviště, ambulantní část chirurgického a urologického oddělení a lůžkovou část chirurgické traumatologie. Zprovozněny byly i nově rekonstruované šatny pro sestry. Na celou investiční akci částkou 246 milionů Kč přispěl státní rozpočet, Pardubický kraj 87 miliony korun a nemocnice se podílela 17 miliony Kč. Největší část investic dnes otevíraných lůžkových oddělení byla směřována do kompletní modernizace celých oddělení s důrazem na hygienické zázemí pro pacienty, na nové vybavení všech pokojů polohovacími postelemi a moderními nočními stolky, na moderně řešené sesterny a pokoje zvýšené péče pro pacienty po operacích. Výrazná pozornost byla věnována i barevnému řešení všech prostorů. Modernizace těchto oddělení tedy přinese především zkvalitnění péče o pacienty.
Ve 2. nadzemním podlaží bude k dispozici 38 lůžek standardního chirurgického oddělení, ve 3. nadzemním podlaží 23 lůžek gynekologického oddělení a zároveň i 9 místností jako zázemí pro primáře a lékaře obou oddělení. Tím pro ně budou vytvořeny konečně výrazně lepší pracovní podmínky, neboť do současnosti sídlili ve zcela nevyhovujících pokojích například v suterénu budovy, kde nebylo ani světlo, ani hygienické zázemí.

II. etapa rekonstrukce a dostavby Nemocnice v Ústí nad Orlicí byla zahájena 23. listopadu 2001. Skutečnost, že stavební práce probíhaly většinou za plného provozu nemocnice, kladla neskutečně velké nároky jak na lékaře a zdravotnický personál, tak i na dělníky a techniky. Po celou dobu stavby se firma VCES snažila co nejméně znepříjemňovat život pacientům nemocnice. Architektonické řešení zpracovala společnost DOMY s.r.o. Praha a zodpovědným projektantem byla společnost BKN s.r.o. z Vysokého Mýta. Projekt zdravotnické technologie dodala společnost CHIRADIS s.r.o. Brno.

Nemocnice v Ústí nad Orlicí zahájila svoji činnost v roce 1939. V posledních několika letech prochází areál nemocnice významnou modernizací. Během první etapy byl nákladem 60 milionů korun vybudován nový pavilon dětského oddělení. Nemocnice již nyní pracuje na projektu III. etapy, která by měla řešit společný trakt interního a neurologického oddělení a soustředění laboratoří do jednoho místa. Součástí třetí etapy je také vyřešení dopravní situace v areálu nemocnice.