Fakultní nemocnice Královské Vinohrady převzala nový pavilon

Za účasti prezidenta České republiky Václava Klause převzala ve čtvrtek 14. dubna 2005 ředitelka Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV) MUDr. Marie Alušíková, CSc. od ředitele VCES a.s. odštěpný závod PREMING Ing. Petra Pejchy nový pavilon s označením S1.
Novostavba pavilonu S1 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady přinese Pražanům celkově 98 lůžek, a to 16 na hemodialyzační jednotce, 17 lůžek na metabolické jednotce, 30 interních lůžek a 35 lůžek na neurochirurgické klinice. V pavilonu jsou dále umístěny 3 operační sály a 7 vyšetřoven.
Celkové náklady na novostavbu pavilonu S1 činily 191,858 mil. Kč, přitom FNKV se podílela 106,058 mil. Kč a 85,8 mil. Kč představovala státní dotace. Stavební práce byly zahájeny 9. května 2002. Po stavební stránce byl pavilon S1 dokončen 31.3.2005.
Objekt pavilonu S1 je částečně podsklepený, se šesti nadzemními podlažími. Sedmé nadzemní podlaží je ustupující. Novostavba pavilonu S1 je situovaná mezi nově realizovaný stravovací pavilon a stávající pavilon S, se kterým je v úrovni druhého nadzemního podlaží propojena spojovacím krčkem. Pavilon je částečně v jižní části založen na vrtaných pilotách a v severní části na základových patkách.
Projektantem stavby byl Architektonický atelier Ypsilon a vedoucím architektem stavby Ing. arch. Jan Šesták. Generální dodávku stavby zajišťovala společnost VCES a.s., odštěpný závod PREMING.
Pavilon S1 přitom není jedinou stavbou, která byla v areálu FNKV realizována. Byl zde vybudován nový stravovací pavilon, který má velmi příznivý ohlas mezi pacienty nemocnice a návštěvníky. Proběhla také rekonstrukce pavilonu „I" - poliklinického zázemí, pavilonu „C" - Otorinolaryngologické kliniky a lékárny. V současné době FNKV zahájila pro dětské pacienty rekonstrukci pavilonu „M".

Fotogalerie