Hasiči v Hradci Králové převzali novou budovu

Za účasti ministra vnitra Mgr. Františka Bublana, generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra genmjr. Ing. Miroslava Štěpána, hejtmana Královéhradeckého kraje Ing. Pavla Bradíka a primátora statutárního města Hradce Králové Ing. Otakara Divíška převzal ředitel HZS Královéhradeckého kraje pplk. Ing. František Mencl od Ing. Petra Pejchy, ředitele VCES a.s., odštěpný závod PREMING novou budovu Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje. Tím byla dokončena první etapa výstavby nové centrální požární stanice v Hradci Králové.
Výstavba areálu centrální požární stanice (dále jen „CPS") v Hradci Králové byla vyvolána nutností zajištění veškerých činností HZS Královéhradeckého kraje v rámci integrovaného záchranného systému s ohledem na plánovou výstavbu dálnice D 11. Výstavbou nové CPS a jejím umístěním v okrajové části Hradce Králové - Kuklenách, na frekventovaném výjezdu na Prahu, bude možné zkrátit dojezdové časy jednotek požární ochrany k dopravním nehodám. Hlavním důvodem výstavby areálu nové CPS je skutečnost, že Územní plán Města Hradec Králové s dalším rozvojem a rozšiřováním stávající CPS ve středu města neuvažuje.
Kromě prostor Krajského operačního a informačního střediska a prostor Telefonního centra tísňového volání 112 jsou v objektu situovány prostory pro jednání krizových štábů a pracovních skupin krizových štábů Královéhradeckého kraje a správního obvodu Města Hradec Králové.
Objekt byl navržen jako čtyřpodlažní částečně podsklepený. V budově se nachází Krajské operační a informační středisko a Telefonní centrum tísňového volání 112. Tísňová linka 112 je v Královéhradeckém kraji směrována na Krajské operační a informační středisko HZS Královéhradeckého kraje v Hradci Králové. Jedná se o jednotné evropské číslo tísňového volání, které slouží jak cizincům, tak i občanům České republiky. Krajské operační a informační středisko tísňové volání přijme, vyhodnotí a pokud nebude řešení mimořádné události spadat do věcné nebo místní působnosti HZS Královéhradeckého kraje, přepojí hovor přímo na územně příslušné operační středisko základních složek integrovaného záchranného systému, které je k řešení mimořádné události příslušné, tj. Policie ČR a Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje. Krajské operační a informační středisko HZS Královéhradeckého kraje je datově i hlasově propojeno s krajskými operačními středisky Policie ČR, Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje a okresními operačními středisky Policie ČR. Použitá technologie umožňuje propojení a výměnu informací s HZS ostatních krajů prostřednictvím technologie TCTV (telefonní centrum tísňového volání).
Stavební práce byly zahájeny v červenci 2003 a kolaudace budovy pak proběhla v květnu loňského roku. Po CPS okresu Litoměřice a budově Krajského ředitelství HZS Pardubického kraje je to již třetí velká stavba realizovaná společností VCES a.s. pro Hasičský záchranný sbor České republiky.
Náklady na novostavbu CPS v Hradci Králové činily 62 mil. Kč, z toho 46,5 mil. Kč představovala stavební část, zbytek pak náklady na výkup pozemku a projekt stavby. Dalších 13 mil. Kč představují investice do technologického vybavení. Na financování stavby se vedle státního rozpočtu podílel Královéhradecký kraj částkou 12 mil. Kč a město Hradec Králové přispělo částkou 6,3 mil. Kč.
Generálním projektantem stavby byl Ing. arch. Jiří Kapusta - ARTLINE, technickým dozorem byla pověřena společnost SINVEKO a.s. Generální dodávku stavby zajišťovala společnost VCES a.s., odštěpný závod PREMING.
Druhou etapou výstavby bude výstavba pobočné požární stanice, včetně prostor pro zdravotní záchrannou službu pro dálnici D11. Další etapy výstavby CPS v Hradci Králové řeší přemístění části jednotky a krajského ředitelství HZS Královéhradeckého kraje z centra města do tohoto areálu.

Fotogalerie