Nové dětské kardiocentrum v Bratislavě

Nové dětské kardiocentrum v Bratislavě
VCES postaví špičkové lékařské pracoviště na Slovensku

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) v Bratislavě zahájil ve čtvrtek 11. května 2017 výstavbu nového pavilonu Dětského kardiocentra a přístavbu Diagnostiského centra. Nová zdravotnická pracoviště přijmou první pacienty za 24 měsíců. Stavbu zhotoví slovensko – české konsorcium INGSTEEL & VCES.

NÚSCH je jediným specializovaným zdravotnickým zařízením na Slovensku, které poskytuje komplexní péči v oblasti kardiovaskulární medicíny pacientům všech věkových kategorií. Díky vynaložené investici se Dětské kardiocentrum přesune z doposud pronajímaných prostor Dětské fakultní nemocnice a společně s Diagnostickým centrem získá moderní prostory vybavené nejnovějšími technologiemi a splňující nejvyšší světové standardy.

V objektu Dětského kardiocentra vzniknou dva kardiochirurgické sály, jeden hybridní katetrizační sál, 60 míst v lůžkové části a hotelové ubytování pro rodiče dětských pacientů s kapacitou 18 lůžek. V rámci přístavby Diagnostického centra bude k dispozici pět ambulancí, tři RTG katetrizační sály a lůžková část s kapacitou 34 lůžek. Součástí nově vybudovaného komplexu bude rovněž heliport a dvoupodlažní parkovací dům s 279 stáními a 44 parkovacími místy na zrekonstruovaném parkovišti.

Realizaci stavebních prací v hodnotě 32,6 mil. euro provede sdružení společností INGSTEEL a VCES, které nabídlo vítěznou cenu a také nejnižší energetickou náročnost budoucího provozu. Společnosti VCES se tak podařilo zúročit své zkušenosti z výstavby energeticky šetrných budov realizovaných podle mezinárodních environmentálních standardů BREEAM a LEED.

Fotogalerie