Centrum Radotína bude lepším místem pro život

Centrum Radotína bude lepším místem pro život

Slavnostní zahájení projektu


Centrum městské části Praha – Radotín projde v následujících měsících výraznou proměnou. Základní kámen projektu, který promění brownfield v moderní centrum, slavnostně poklepali ve středu 9. března 2016 za účasti starosty městské části Praha – Radotín Mgr. Karla Hanzlíka zástupci developera, společností VCES PROPERTY DEVELOPMENT a.s. a Doma je Doma s.r.o., a generálního dodavatele stavby, společnosti VCES a.s. Stavební práce na první etapě projektu by měly trvat do února 2017.

Projekt, který čerpá z konceptu „Better Living“, počítá s přeměnou stávajícího brownfieldu v moderní centrum města. Brownfield určený k revitalizaci se nachází v těsné blízkosti vlakového nádraží na ploše téměř 3 ha. Plán, rozdělený do tří etap, počítá s postupnou výstavbou širokého spektra komerčních a rezidenčních jednotek (řadové domky, byty) včetně veřejné infrastruktury, zelených ploch a nového centra městské části v podobě náměstí a přilehlé třídy. V rámci etapy A bude vystavěno 76 bytů ve dvou bytových domech a 6 řadových domech, v etapě B pak dalších 134 bytů. V rámci etapy C následně vzniknou nové obchodní prostory a centrum města.

Koncept „Better Living“ je nová cesta, kterou se společnost VCES PROPERTY DEVELOPMENT u projektů vydává. Cílem je vytvářet místa pro lepší život současných i budoucích obyvatel. VCES PROPERTY DEVELOPMENT přistupuje k developerským projektům v mnohem širším kontextu než doposud, na úrovni městských čtvrtí, v návaznosti na další části města a jejich funkční využití pro každodenní život. Velký potenciál pro rozvoj tohoto konceptu mají právě městské brownfieldy, které z různých důvodů zůstávají ležet ladem. VCES PROPERTY DEVELOPMENT přitom využívá bohatých zkušeností mateřské firmy ze zahraničí. Příkladem může být londýnské Canning Town Center – nové srdce města s rezidenčním i seniorským bydlením, komunitním střediskem, nemocnicí a hotelem, to vše doplněné o cyklostezky a dopravní infrastrukturu.

Základem úspěchu konceptu „Better Living“ je partnerství se zadavatelem, v tomto případě s městskou částí Radotín. U projektů typu Design & Build, kdy projekt vzniká postupně za přispění obou stran, je rozhodujícím faktorem úzká spolupráce. Díky ní mohl developer správně interpretovat záměry městské části do odpovídajícího projektového řešení a nalézt nejlepší způsob využití daného území ve výběrovém řízení.

Prvotní koncepci musel developer společně s městskou částí rozpracovat a sladit požadavky na veřejnou infrastrukturu s možnostmi komerčního developmentu. Projekt byl také během prezentace konzultován s obyvateli Radotína. Ti například vyjádřili zájem o řešení dopravní sítě a parkování, a to je problematika, kterou developer zahrnul do projektu a společně s radnicí jí věnuje patřičnou pozornost tak, aby podpořil sociální udržitelnost projektu. Ambicí bylo vytvořit otevřený projekt. Vznikem veřejných ploch (náměstí, zelené plochy) dojde k rozšíření nabídky míst pro setkávání, což je velmi důležité v městské části, kde je smysl pro komunitu a společné soužití velmi silný. Tomuto pojetí jsou podřízeny i soukromé budovy, které jsou řešeny bez oplocení tak, aby nevznikala uzavřená místa sama pro sebe.

Fotogalerie