Dokončen vodovod ve Svatém Mikuláši

Vodovod ve Svatém Mikuláši
Dokončeno rozšíření vodovodní sítě obce

Společnost VCES úspěšně dokončila další vodohospodářský projekt pro obec Svatý Mikuláš. Po výstavbě nové kanalizace a čistírny odpadních vod v roce 2015 (82,4 mil. Kč vč. DPH) rozšířila také vodovodní síť obce. Dokončené dílo převzali ve středu 24. února 2016 starostka obce Martina Suková a hejtman Středočeského kraje Miloš Petera.

Obec Svatý Mikuláš i okolní obce jsou od roku 2013 napojeny na skupinový vodovod, který provozuje Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. „Hlavní vodovodní řad vede kolem lokality s novou zástavbou, a proto bylo vybudování vodovodu v nové zástavbě logickým požadavkem,“ uvedla v průběhu slavnostního předání starostka obce Martina Suková.

Na financování projektu, jehož celková výše dosáhla 3,1 mil. Kč, přispěl částkou 2,5 mil Kč Středočeský kraj a zbývající část nákladů pokryla obec Svatý Mikuláš ze svých zdrojů.

Přípravou projektové dokumentace byla pověřena společnost MEDIUM projekt, v.o.s. Vlastní stavbu pak realizovala společnost VCES a.s. „Stavba byla zahájena 21. září 2015 a stavební práce byly dokončeny do konce kalendářního roku. Kolaudace díla je plánována na 22. března 2016. V průběhu stavby bylo položeno 1 570 metrů hlavního vodovodního řadu a vybudováno prvních devět přípojek,“ přiblížil průběh stavebních prací zástupce výrobního ředitele společnosti VCES a.s. Jan Hnilička. „Pro budoucí výstavbu se v lokalitě počítá se zřízením dalších 80 vodovodních přípojek pro cca 350 obyvatel,“ uzavřel Hnilička.

Obec Svatý Mikuláš počítá pro následující období s dalšími investicemi do oblasti ekologie. „Již jsme vysoutěžili zhotovitele na výstavbu kanalizace v dalších dvou obcích – Sulovicích a Lišicích a získali od ministerstva zemědělství dotaci na tento projekt,“ informovala Suková. „S ohledem na změnu dotačních podmínek jsme požádali o dotaci Středočeský kraj, která by nám zajistila v kombinaci s vlastními prostředky pokrytí předpokládaných nákladů,“ doplnila Suková.

Fotogalerie