Kanalizace Malá Strana, Sedlec a rozšíření ČOV Starý Plzenec, Rozšíření vodovodní sítě v Sedlci

Specifikace projektu:

NázevKanalizace Malá Strana, Sedlec a rozšíření ČOV Starý Plzenec, Rozšíření vodovodní sítě v Sedlci
Krajneuvedeno
LokalitaStarý Plzenec
ProjektantD-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.
InvestorMěsto Starý Plzenec
Zahájení výstavbyX/2012
Dokončení stavbyX/2014
Objem výstavby100 a více mil. Kč
Typ zakázkystátní
Typ výstavbyEkologické a inženýrské stavby
Typ stavbyčistírna odpadních vod

Popis:

Projekt řešil odvedení odpadních vod ze dvou částí aglomerace Starý Plzenec-Malá Strana a Sedlce na stávající čistírnu odpadních vod (ČOV), která byla v rámci projektu rozšířena na kapacitu 8 000 EO (denní množství odpadních vod 1 380 m3). Výstavba zahrnovala převážně stoky gravitační kanalizace (9 926,13 m) a výtlak na ČOV (1 719,85 m), a to včetně výstavby 5 čerpacích stanic. Rozšíření ČOV bylo navrženo v souladu s řešením stávajícího provozu jako mechanicko-biologické s pneumatickou aerací, s aerobní destabilizací kalu. Technologie provozu koncepčně navazuje na stávající provoz s maximálním využitím stávajících objektů a technologie. Zařízení bylo doplněno o další biologickou linku systému D-N s předřazenými selektory. Posílena byla vstupní čerpací stanice a hrubé předčištění před biologií. Přebytečný kal je čerpán z dosazovacích nádrží do kalové nádrže. Rozšíření ČOV proběhlo za nepřerušeného provozu po celou dobu výstavby. V rámci budování kanalizace bylo provedeno 12 061 m2 živičné komunikace a řízený podvrt řeky bezvýkopovou technologií v délce 140 m. Součástí projektu bylo také rozšíření vodovodu v městské části Sedlec v celkové délce 2033,19 m.