Mladoboleslavsko - čištění a odkanalizování odpadních vod II

Specifikace projektu:

NázevMladoboleslavsko - čištění a odkanalizování odpadních vod II
KrajStředočeský kraj
LokalitaDobrovice, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště
ProjektantSweco Hydroprojekt a.s., DoVoS Trutnov s.r.o., Vodohospodářské inženýrské služby, a.s., Ing. Milan Ulbrych
InvestorVodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
Zahájení výstavbyVII/2012
Dokončení stavbyX/2014
Objem výstavby100 a více mil. Kč
Typ zakázkyneuvedeno
Typ výstavbyEkologické a inženýrské stavby
Typ stavbyčistírna odpadních vod

Popis:

Jde o vodohospodářské dílo rozdělené do devíti ucelených částí: v Dobrovici byly dobudovány kanalizace a vodovod, v místních částech Mladé Boleslavi (Bezděčíně, Láskově, Chrásti, Čejeticích a ve Vinecké ulici) byla provedena dostavba kanalizace, v Mnichově Hradišti byla intenzifikována čistírna odpadních vod (ČOV) a rovněž dobudována kanalizace. V Dobrovici byly pro vyřešení dodávek kvalitní pitné vody realizovány vodovodní přivaděče o celkové délce 14 568 m, přeložky vodovodu o délce 2 782 m a zcela zrekonstruován železobetonový zemní vodojem se třemi čerpacími soupravami a objemem 1 000 m3. ČOV v Mnichově Hradišti byla kompletně zrekonstruována a její výkon zvýšen na kapacitu 7 000 EO. V ostatních částech stavby byla vybudována nová splašková kanalizace včetně tří přečerpávacích stanic a kanalizačních přípojek. Gravitační stoky jsou v celkové délce 8 260 m, tlaková kanalizace a výtlaky v délce 1 626 m a přípojky 2 817 m. V Mnichově Hradišti byla v rámci kanalizace vybudována hornickou technikou podzemní průchozí štola 1 700/2 150 mm o délce 1 012,5 m. Součástí stavby bylo i provedení protlaků (862,5 m) a přeložek plynu (19 m).