Dokončena nová kanalizační síť pro Předměřice nad Labem a Plotiště nad Labem

Dokončena nová kanalizační síť pro Předměřice nad Labem a Plotiště nad Labem

Přestřižením slavnostní pásky, v pondělí 23. listopadu 2015, získaly Předměřice nad Labem a okrajová část Plotiště nad Labem novou kanalizační síť, která převede a vyčistí odpadní vody z  obce na centrální čistírně odpadních vod v Hradci Králové.

Pod vedením společnosti VCES a.s. provedlo stavbu dodavatelské Sdružení Předměřice. Sdružení doplnily společnosti VAK STAVBY, spol. s r. o., VODOEKOSTAV s. r. o. a STAVOKA Hradec Králové, a.s. Celkově bylo postaveno 5,8 km stok a 6 čerpacích stanic. Stavba byla dokončena v září letošního roku a kolaudační souhlas byl vydán 16. listopadu 2015. Do trvalého provozu bude kanalizace uvedena od 1. ledna 2016.

Cílem projektu bylo, aby odpadní vody byly čerpány do kanalizačního systému města Hradec Králové, jehož čistírna odpadních vod splňuje nejpřísnější požadavky evropské a národní legislativy. Provozovatelem kanalizace bude společnost Královéhradecká provozní, a.s. Celkem bude na novou kanalizaci napojeno více než 1400 obyvatel.

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. získala v říjnu 2014 z Ministerstva zemědělství ČR dotaci na spolufinancování výstavby kanalizace v Předměřicích nad Labem. Náklady stavby činily 58,4 mil. Kč, z čehož státní dotace pokryla celkem 22,4 mil. Kč. Příspěvek obce Předměřice nad Labem byl 5,6 mil. Kč a město Hradec Králové poskytlo 2,4 mil. Kč. Zbylou část ve výši 28 mil. Kč uhradila ze svých zdrojů Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. Součástí projektu je i tlaková kanalizace pro napojení 11 nemovitostí v místní části statutárního města Hradec Králové – Plotiště.