Hořickým se zlepšila kvalita vody díky zcela nové technologii

Hořickým se zlepšila kvalita vody díky zcela nové technologii na úpravu vody

V pátek 20. listopadu 2015 byla slavnostně předána kompletně zrekonstruovaná úpravna vody v Březovicích na Hořicku. Kromě stavebních úprav byla také za pomoci dotace vyměněna technologie úpravy vody a zapojen třetí vrt. Obyvatelé Hořic, pro které jsou Březovice hlavním zdrojem vody, tak získají kvalitnější vodu a Vodohospodářská a obchodní společnost a.s. ušetří na nákladech při provozu.

Modernizace úpravny probíhala od července loňského roku za plného provozu a znamenala celkové stavební úpravy stávající budovy, odstranění budovy chlorovny a sanaci 400 kubíkové akumulační nádrže, která slouží jako rezervoár vody. Nově v areálu vyrostla další akumulační nádrž o objemu 500 m³ a technologická linka byla doplněna o další separační stupeň a bylo zefektivněno dávkování chemikálií upravujících vodu. „Na Hořicku je voda více železitá, proto zde dochází k chemické úpravě ještě před tím, než odchází do domácností. K efektivnější úpravě nám pomáhají právě moderní technologie, které jsme za pomoci dotací z Evropské unie mohli uvést do provozu,“ vysvětluje ředitel VOS a.s. Ing. Richard Smutný. Připojen byl také třetí vrt, který nebyl dosud používán. „Zapojením třetího vrtu jsme do budoucna posílili zdroje vody. V minulých měsících jsme byli svědky celoplošného nedostatku vody způsobeným suchým počasím. Jde tak o krok, kterým i do budoucna zajišťujeme větší spolehlivost dodávek vody do domácností v hořickém regionu,“ doplňuje Ing. Richard Smutný.

Rekonstrukci za téměř 100 milionů Kč včetně DPH provedla společnost VCES a.s. „V průběhu posledních dvou let pro nás byl projekt intenzifikace úpravny vody Březovice již pátým projektem v oblasti zásobování obyvatel pitnou vodou. Potvrdili jsme tak naši silnou pozici v segmentu vodohospodářských staveb,“ uvedl k rekonstrukci Tomáš Kouba, obchodní manažer VCES a.s. „Vedle prací, které probíhaly za plného provozu úpravny, jsme se museli vypořádat také s extrémně suchým létem, které si vynutilo nepřetržitý provoz vrtů. Nebylo tak možné využít původně plánovaných odstávek,“ doplnil Kouba. Během stavby docházelo proto k přepojování vody a rezervoáry byly zásobeny vodou z druhé hořické úpravny, z Libonic.

Hlavním cílem rekonstrukce bylo plné využití kapacity vrtů a také zefektivnění úpravy získané vody. Nové technologie totiž dokážou vodou šetřit, a to již při výrobě, kdy vznikají vody odpadní, jejichž objem dokáže nová technologie snížit. Zlepšily se i hodnoty parametrů jakosti vody a VOS a.s. uspoří na provozních nákladech. Vodohospodářská a obchodní společnost a.s. mohla rekonstrukci provést díky dotaci z Evropské unie ve výši cca 56,5 milionu korun.

Úpravna Březovice slouží už od 60. let a je jedním ze dvou hlavních zdrojů pro výrobu pitné vody v rámci skupinového vodovodu Hořice a zásobení přilehlých obcí. V areálu úpravny jsou tři podzemní vrty, z nichž se využívaly jen dva. Z vrtů je možné odebírat celkově až 30 l/s z hloubky 65 m. Denně linka upraví až 955 m³ vody. Z areálu je voda dále vedena řadem do vodojemu Gothard, který má objem 800 m³ a zásobuje vodou zhruba polovinu obyvatel Hořic a okolí.

Fotogalerie