ELI Beamlines - otevření mezinárodního laserového centra

ELI Beamlines - otevření mezinárodního laserového centra

Dne 19. října 2015 proběhlo slavnostní otevření mezinárodního laserového výzkumného centra ELI Beamlines v Dolních Břežanech. Centrum přinese nejen špičkovou výzkumnou a technologickou základnu pro uživatelský výzkum, ale díky němu také vznikla kvalitní a dlouhodobá spolupráce mezi českými, evropskými a americkými firmami a laboratořemi na unikátních laserových systémech, které posouvají hranice parametrů dosavadních výzkumných zařízení.

Otevření centra navazuje na dokončení administrativní a multifunkční budovy z letošního v června. Stavební část je nyní před dokončením, resp. kolaudací objektu jako celku. Veškeré stavební práce druhé etapy budou pak dokončeny v březnu 2016. Aktuálně probíhá dokončování rozvodů TZB, konstrukcí, resp. povrchů čistých prostor a postupné spouštění zařízení k funkčním zkouškám, které mají připravit druhou etapu na úspěšnou kolaudaci a samotnou laserovou halu pro instalace technologií. Ty začnou v roce 2016 a pro uživatelský výzkum bude celý komplex k dispozici od ledna 2018. Dodavatelem stavebních prací je sdružení společností Metrostav, VCES a OHL ŽS.

ELI Beamlines bude mít k dispozici čtyři laserové systémy, které budou fungovat ve vzájemné součinnosti. Právě toto propojení laserových systémů bude unikátní a díky němu bude možné provádět zcela nové typy experimentů. ELI Beamlines bude první výzkumné centrum, které nabídne vědecké komunitě tak všestrannou technologii z pohledu energie, opakovací frekvence, či výkonu na jednom místě. L4 směřuje k tomu být nejvýkonnější laser na světě.

Již nyní padlo při vývoji laserových systémů několik světových rekordů. „Laserový systém L3 bude používat nejzářivější laserové diody, které byly kdy na světě vyrobeny,“ vysvětluje Bedřich Rus, hlavní koordinátor laserových technologií ELI Beamlines.

Jednou z vlajkových lodí experimentálního programu se stane obří interakční komora, která bude největší svého druhu pro civilní neboli akademický výzkum laserového plazmatu na světě. Další využití naleznou ultrakrátké a ultraintenzivní světelné pulsy při generování sekundární radiace v zařízení HHG, generující svazky ultrakrátkých koherentních pulzů UV záření pro materiálový výzkum a aplikace v biomolekulárních vědách.

V současné době pro ELI Beamlines pracuje více než 280 zaměstnanců, z toho je téměř 70 % vědeckých a technických pracovníků (z nich 35 % cizinců – převážně z Francie, Itálie, Německa, Polska, Španělska, Velké Británie, z mimo evropských zemí – Indie, Kanada, USA, Mexiko, Rusko, Čína, Kuba).

Fotogalerie