Energetická politika

Energetická politika VCES a.s.

VCES a.s. se zavázala k neustálému zlepšování výkonnosti a ke snižování spotřeb energií a souvisejících nákladů. Budeme trvale v souladu s příslušnými právními a dalšími požadavky, které se na nás vztahují s ohledem na užití a spotřebu energie nebo ve vztahu k energetické účinnosti. V rámci našeho podnikání budeme usilovat o rozvoj energetického managementu podle ČSN EN ISO 50001:2012 a o využití energeticky efektivních postupů tam, kde lze očekávat přijatelnou ekonomickou návratnost vložených investic. Snižování energetických nákladů nám poskytuje konkurenční výhodu při podnikání ve stavebnictví. 

K dosažení těchto cílů přijmeme následující opatření správné praxe:

 • Zavedeme program pro neustálé zlepšování energetiky podniku, který použijeme k podpoře naší firemní strategie zahrnující zlepšování výroby, kvality, záležitostí týkajících se životního prostředí, zdraví a bezpečnosti.
 • Ujistíme se, že kritéria energetické efektivity jsou zahrnuty do všech aspektů našeho podnikatelského plánování a do každodenního provozu, jsou konzistentní vůči stávajícím postupům řízení a našim závazkům společenské odpovědnosti.  
 • Zajistíme, aby naši zaměstnanci měli povědomí o opatřeních a o vlastních odpovědnostech ovlivňujících energetický management a spotřebu.
 • Zajistíme nákup energií za nejvýhodnější cenu a snížíme spotřebu tam, kde je to možné a ekonomické v souladu s našimi podnikatelskými záměry.
 • Podpoříme nákup energeticky úsporných produktů a služeb a návrh(y) na snižování energetické náročnosti (např. Udržitelné budovy, šetrné zařízení stavenišť, EcoDesign).
 • Ustanovíme a budeme udržovat cíle energetické účinnosti ke zlepšování celkové výkonnosti podniku.
 • Zajistíme dostupnost informací a zdrojů nezbytných k dosahování cílů a cílových hodnot.
 • Zavedeme monitorování a reportování za účelem vnitřní komunikace o dosažených výsledcích a rovněž pro informování externích zainteresovaných stran. 
 • Budeme pravidelně přezkoumávat naše činnosti za účelem zlepšování energetické efektivity a produktivity, jakož i snižování environmentálních dopadů.
 • Zajistíme potřebné technické posouzení k nastavení relevantních cílových hodnot a udržení přehledu o našem pokroku.
 • Podpoříme inovativní potenciál zaměstnanců a aktivně je zapojíme do zlepšování.

K měření našich výsledků jsme stanovili následující cíle:

 • Jako úvodní cíl pro období následujících 24 měsíců (od září 2015) snížíme celkovou spotřebu nejméně o 1,5% vůči průměru spotřeb za poslední 4 roky (období 10/2011 – 09/2015) [EnPI: kWh/obrat VCES (mil. CZK)].
 • K podpoře celkového energetického programu zlepšování snížíme v následujících 5 letech celkovou spotřebu nejméně o 5% vůči průměru spotřeb za poslední 4 roky (období 10/2011 – 09/2015) [EnPI: kWh/obrat VCES (mil. CZK)].

Dosažení cílů a cílových hodnot našeho programu zlepšování zajistíme aktivní podporou ze strany zaměstnanců a jejich účastí na zavedení této politiky v praxi.