Naše hodnoty

Bouygues Bâtiment International


Naše hodnoty
                         Společný závazek


Průkopnický duch pro objevování nových trhů a teritorií

Chuť zdolávat technické i lidské výzvy

Naplňování závazků k našim klientům, partnerům a zaměstnancům

Etický přístup k podnikání

Společenská a environmentální odpovědnost

Kreativita jako zdroj pokroku a výkonnosti

Týmový duch, soudržnost a umění propojovat odborníky z různých oblastí

Respektování odlišných kultur

Odhodlání rozvíjet své zaměstnance dalším odborným vzděláváním