ELI Beamlines - První etapa výstavby laserového centra je dokončena

ELI Beamlines
První etapa výstavby laserového centra je dokončena

Dva roky od zahájení stavebních prací završilo dodavatelské sdružení firem první etapu výstavby nejvýkonnějšího laserového centra na světě. Slavnostní přestřižení pásky, předání symbolického klíče a vstupní karty otevřelo novou administrativní a multifunkční budovu ELI Beamlines v Dolních Břežanech. Tato mimořádná událost se uskutečnila 30. června 2015 za účasti Roberta Jana Smitse, generálního ředitele Generálního ředitelství pro výzkum a inovace Evropské komise a řady dalších významných hostů.

Provedením stavebních prací bylo pověřeno sdružení společností Metrostav, VCES a OHL ŽS. Přestože výstavbu pozdržel nález jednoho z největších neolitických sídlišť ve střední Evropě a jeho několikaměsíční výzkum, ale i povodně, které strhly cestu břežanským údolím a zkomplikovaly cestu těžké technice, podařilo se 1. etapu dokončit s 3,5 měsíčním předstihem. Díky tomu se bude moci v průběhu léta nastěhovat 250 pracovníků a zahájit svou činnost.

Stavba budovy ELI Beamlines (Extreme Light Infrastructure) je charakteristická stylem univerzitního kampusu, který je nejen v souladu se specifickými technologickými potřebami vyplývajícími z funkce výzkumného centra, ale také zapadá do moderní zástavby v obci.

Hlavní technologickou součástí ELI Beamlines budou vysoce výkonné laserové systémy generující světelné pulsy s dosud nejvyšší dosaženou intenzitou. Výzkum v rámci centra přinese nové poznatky v oblasti biomedicíny, vývoje a testování nových materiálů, v zobrazovacích a diagnostických metodách pro medicínu, v optice, či nanotechnologiích.

Druhá etapa výstavby bude dokončena do konce roku 2015 spuštěním laserové budovy, která vytvoří zázemí pro umístění světově unikátních laserových zdrojů a experimentálních systémů. Zahájení provozu centra je plánováno od roku 2018.

Projekt Extreme Light Infrastructure (ELI) je součástí evropského plánu na vybudování nové generace velkých výzkumných zařízení. Hlavním cílem ELI je vybudování nejmodernějšího laserového zařízení na světě. Přípravné fáze projektu se zúčastnily čtyři desítky institucí ze 13 členských států EU. Kromě zmíněného centra v České republice mají vyrůst ještě další dvě – v Maďarsku a Rumunsku. Projekt ELI je realizován z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace kofinancovaného z prostředků EU.

Fotogalerie