Bytový dům Markéta - Ocenění Green Site Office na úrovni Silver

Bytový dům Markéta
Ocenění Green Site Office na úrovni Silver

Bytový dům Markéta v Praze-Břevnově (nový obchodní název Rezidence Břevnovské Centrum) je dalším projektem oceněným v rámci interního certifikačního systému Green Site Office. Tým stavební zakázky „Markéta” v květnu prokázal, že zařízení staveniště této stavby splňuje náročné požadavky skupiny Bouygues Construction, kladené na úspornost a ekologickou šetrnost.

Na základě posouzení provedeného auditorkou společnosti Bouygues Batiment International byl projekt dne 21. 5. 2015 oceněn známkou Green Site Office – Silver.

Od doby zavedení této značky ekologické kvality v r. 2012 jde již o devátou stavbu, kde tým zakázky splnil zvýšený environmentální standard zařízení staveniště, který má garantovat např. úspory energií, prevenci vzniku odpadů a jejich třídění pro další využití nebo šetrné hospodaření s vodou.

Fotogalerie