Modernizovaná čistírna odpadních vod a nová kanalizace přispějí k čistší vodě v Orlici

Modernizovaná čistírna odpadních vod a nová kanalizace přispějí k čistší vodě v Orlici

Rekonstruovanou čistírnu odpadních vod převzali ve čtvrtek 30. dubna 2015 dopoledne zástupci Dobrovolného svazku obcí Křivina. Slavnostnímu okamžiku byli přítomni kromě zástupců sdružení zhotovitelů – společností VCES a.s. a Hakov, a.s. také zástupci provozovatele společnosti AQUA SERVIS, a.s.

Původní čistírna odpadních vod sloužila v Týništi nad Orlicí více jak 50 let. „Původní čistírna byla projektována především pro čištění odpadních vod z tehdejších koželužských provozů v Týništi,“ přiblížil historii předseda Dobrovolného svazku obcí Křivina Jaroslav Matička. „Změna skladby odpadních vod spolu se zastaralou a dožívající technologií byla hlavním důvodem, proč jsme přistoupili k její modernizaci,“ doplnil Matička. Modernizovaná čistírna odpadních vod výrazně zlepšila kvalitu vypouštěných vod, především v ukazatelích CHSK, dusík a fosfor. V současné době je kapacita ČOV, na kterou jsou připojeny domácnosti a firmy z Týniště nad Orlicí, Štěpánovska a Albrechtic nad Orlicí, využita z 84 %, což vytváří dostatečnou rezervu pro budoucí připojení místních částí Petrovice a Petrovičky a zbytku Albrechtic nad Orlicí.

Současně s modernizací ČOV proběhlo také dobudování kanalizační sítě v uvedených obcích. Celkem bylo položeno 2353 metrů gravitační kanalizace, 2500 metrů tlakové kanalizace a vybudováno 89 domovních čerpacích stanic. Náklady na realizaci projektu dosáhly celkové výše 50,5 mil. Kč. Ministerstvo zemědělství poskytlo 26,3 mil. Kč a Královéhradecký kraj přispěl částkou 2,6 mil. Kč. Zbývající část, tedy 21,6 mil. Kč, uhradil Dobrovolný svazek obcí Křivina z vlastních zdrojů. Celý projekt trval 18 měsíců.

Zpracováním projektu byly pověřeny společnosti EKOEKO s.r.o. a VK CAD s.r.o. Žádost o dotační podporu připravila společnost Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o., Jaroměř. Vítězem výběrového řízení na dodavatele stavby se stalo sdružení společností VCES a.s. a Hakov, a.s. „Rekonstrukce probíhala za plného provozu čistírny,“ uvedl zástupce výrobního ředitele VCES a.s. Jan Hnilička. „V průběhu přepojování jednotlivých objektů byly práce naplánovány tak, aby nebylo nutné čistírnu odstavit. Tady sehrála významnou roli bezproblémová spolupráce s provozovatelem ČOV a kanalizace, společností AQUA SERVIS, a.s.,“ uzavřel Hnilička.

„Naším cílem pro následující období je dokončit odkanalizování Albrechtic nad Orlicí a vybudovat splaškovou kanalizaci v Petrovicích a Petrovičkách,“ nastínil další plány předseda Dobrovolného svazku obcí Křivina Jaroslav Matička.

Fotogalerie