Dokončena Úpravna vody v Příkrém

Dokončena Úpravna vody v Příkrém

Úpravna vody v Příkrém pod Bozkovem získala nejmodernější technologii na úpravu pitné vody. Ve středu 18. února 2015 ukončili zástupci investora a dodavatelského sdružení symbolickým přestřižením pásky náročnou rekonstrukci, díky které bude kvalitní pitná voda dodávána do okolních obcí, především do města Semily, Benešova u Semil a Chuchelny.

V Příkrém se jedná o největší vodárenskou investici v regionu v posledních letech. „Z minulosti jsme zdědili velmi zanedbanou síť vodáren a úpraven vody, ale naštěstí se nám daří shánět peníze na opravu těchto tak důležitých zařízení pro každodenní život měst a obcí,“ uvedl při slavnostní zprovoznění úpravy vody předseda Rady Vodohospodářského sdružení Turnov Milan Hejduk. Ten zmínil především pozitivní atmosféru, která vysoce komplikovanou stavbu provázela. Současně také vyzdvihl profesionalitu firem, které zde podle něho odvedly výbornou práci a zejména zvládly společně s provozními pracovníky úpravny vyřešit klíčový problém díla, kterým byla rekonstrukce za plného provozu.

Z původního objektu úpravny vody v podstatě zůstaly pouze obvodové zdi. Rekonstrukce spočívala v kompletní výměně technologie a obnově stavebních částí všech stávajících objektů včetně kalových polí, ve vybudování nového objektu hrubého předčištění, ve výstavbě nové akumulace a ve výměně všech podzemních sítí v areálu. Vybudován byl nový objekt česlovny se strojním odstraněním mechanických nečistot pronikajících z odběrného místa povrchové vody do akumulace surové vody. Jednou z důležitých nových staveb bylo i dobudování druhé akumulace pitné vody, která je připravena zejména jako rezerva pro období údržby. Práce v Příkrém začaly v říjnu 2013, trvaly tedy necelý rok a půl.

Pitnou vodou je z Příkrého zásobováno zhruba devět tisíc lidí. Náklady na rekonstrukci úpravny vody dosáhly necelých 70 milionů korun bez DPH. Z toho dotace z EU byla 45,5 milionu korun, 2,7 milionu poukázal Státní fond životního prostředí. Na financování stavby se také podílely město Semily a obce Benešov u Semil a Chuchelna. Investorem stavby bylo Vodohospodářské sdružení Turnov. Vlastní stavební práce provedlo „Sdružení Příkrý“, společností: VCES a.s., HAKOV a.s. a VODA CZ s.r.o. Projektantem byly firmy ENVI-PUR s.r.o. a PROFES PROJEKT s.r.o.

Fotogalerie