Certifikace systému řízení

Certifikace systému řízení


Společnost VCES uplatňuje ekologický přístup k řízení systémových procesů ve všech svých činnostech. Jsme držiteli osvědčení renomovaných certifikačních institucí v oblasti managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009, v oblasti managementu bezpečnosti podle ČSN OHSAS 18001:2018 a managementu environmentálního řízení v návaznosti na ČSN EN ISO 14001:2005. Jako jedna z úzkého okruhu společností v České republice jsme rovněž držiteli mezinárodního certifikátu EMAS.