Poslední kubík betonu pro ELI Beamlines

Poslední kubík betonu pro ELI Beamlines

Stavba multifunkčního laserového centra ELI Beamlines (Extreme Light Infrastructure) v Dolních Břežanech u Prahy zažila 12. listopadu 2014 slavnostní okamžik. Téměř na den přesně po 13 měsících od první betonáže a 17 měsíců od zahájení výstavby uložili stavbaři poslední kubík betonu do hrubé stavby projektu určeného pro Fyzikální ústav Akademie věd ČR.

Spojení téměř 39 000 m3 betonu dovezených v 4870 automixech, 7 000 tun železa transportovaných 450 kamióny a usilovná práce stovek pracovníků sdružení společností Metrostav, VCES a OHL ŽS v součtu znamená dokončenou hrubou konstrukci hlavního objektu.

Na pozemcích nedaleko od Prahy vyrůstá sídlo pro špičkové výzkumné pracoviště. Stavbaři zahájili práce dokopáním stavební jámy o rozměrech dvou fotbalových hřišť a hloubce 10 metrů. Následné betonářské práce musely splnit zcela mimořádné požadavky zadavatele: vibrační stabilitu, odolnost proti ionizujícímu i neionizujícímu záření, vysoký stupeň variability umožňující umístění a další rozvoj experimentálního vybavení, které v celosvětovém měřítku nemá obdoby.

„Jsem rád, že dnes můžeme být svědky jednoho z dalších významných milníků centra ELI Beamlines. Jedná se ve světovém měřítku o naprosto unikátní pracoviště, jehož cílem je využití vysoce intenzivních laserů k aplikacím v široké oblasti vědních oborů“, říká prof. Jan Řídký, ředitel Fyzikálního ústavu AV ČR.

Samotná stavba by měla být ukončena v prosinci 2015. Poté bude následovat instalace a nastavení výzkumných technologií. Aktuálně budou na stavbě probíhat práce na montáži technologií a fasády.

Fotogalerie