Poděbrady se dočkají rozšíření vodovodní a kanalizační sítě

Lázeňské město Poděbrady, konkrétně jeho části Velké Zboží, Polabec, Kluk a Přední Lhota se v následujících měsících dočkají rozšíření vodovodní a kanalizační sítě.
Základní kámen této stavby byl slavnostně položen za účasti investora, projektanta stavby a zhotovitelské firmy ve středu 22. června 2005 v areálu čistírny odpadních vod v Poděbradech, kam bude napojena nová kanalizační síť.
Nová vodovodní síť umožní napojení 1 500 obyvatel městských částí Velké Zboží, Kluk a Přední Lhota na veřejný vodovod a zdroj pitné vody, kterým je stávající úpravna vody v Poděbradech. Zároveň s výstavbou vodovodu je řešena i likvidace odpadních vod v těchto lokalitách a v městské části Polabec, které budou gravitačním nebo tlakovým kanalizačním systémem svedeny na čistírnu odpadních vod v Poděbradech. Na novou kanalizační síť tak bude napojeno 2000 obyvatel žijících v uvedených lokalitách. Celkem bude vybudováno 14 044 m vodovodních řadů, 22 795 m kanalizačních sběračů, 8 čerpacích stanic a 325 domovních čerpacích stanic na tlakové kanalizaci.
Výstavba nové kanalizace a vodovodní sítě představuje investici ve výši 122,9 mil. Kč, přičemž investor, kterým je město Poděbrady, uhradí ze svých zdrojů částku 24,6 mil. Kč. Další finanční prostředky poskytne ve formě dotace Ministerstvo zemědělství ČR, a to ve výši 46,2 mil. Kč. Zbývající část prostředků (52,1 mil. Kč) pak město Poděbrady získá v podobě zvýhodněného úvěru od Evropské investiční banky zprostředkovaného Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou. Dalších 34,7 mil. Kč si vyžádá vybudování vodovodních a kanalizačních přípojek.
Projekt výstavby nové kanalizace a vodovodu zpracovala společnost VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r. o., Hradec Králové společně s Ing. Kubou. Jako dodavatel stavby bylo vybráno Sdružení VCES - JHP - Poděbrady, jehož vedoucím účastníkem je společnost VCES a.s. Předpokládaný termín dokončení stavby je druhá polovina roku 2006.

Fotogalerie