Realizace skupinového projektu „Mladoboleslavsko, čištění a odkanalizování odpadních vod II“ byla ukončena.

Realizace skupinového projektu „Mladoboleslavsko, čištění a odkanalizování odpadních vod II“ byla ukončena.

Mladá Boleslav, 23. září 2014. Po 25 měsících výstavby byly stavební práce na rozsáhlém projektu dobudování kanalizační sítě a zlepšení kvality pitné vody ve třech aglomeracích regionu Mladoboleslavska ukončeny. Projekt obsahoval 9 samostatných částí.

Mezi hlavní cíle projektu „Mladoboleslavsko, čištění a odkanalizování odpadních vod II“, který byl druhou největší investicí v oblasti ekologie v regionu Mladá Boleslav, patřilo zejména snížení znečištění a zlepšení kvality vody v řece Jizeře, rozšíření systému odvádění a čištění odpadních vod ve městech a snížení míry znečišťování půdy, podzemních a povrchových vod. Vybudováním vodovodního přivaděče na jižní část regionu bylo umožněno obyvatelům v mnoha obcích a městě Dobrovice zásobování kvalitní pitnou vodou.

V rámci projektu bylo v oblasti odpadních vod vybudováno 11 388 m kanalizačních stok, 2 727 m kanalizačních přípojek, 2 čerpací stanice odpadních vod a je nově umožněno připojení 411 objektů na kanalizaci. Zcela byla rekonstruována čistírna odpadních vod v Mnichově Hradišti na kapacitu 7 000 EO (ekvivalentních obyvatel). V oblasti zlepšení kvality pitné vody bylo vybudováno 12 872 m vodovodních přivaděčů DN 150 – 600 mm, rekonstruován zemní vodojem Dobrovice 850 m3 a vybudována nová přečerpací stanice. Realizací projektu je umožněno více jak 3 700 obyvatelům používat velmi kvalitní pitnou vodu.

Celkové náklady na výstavbu všech devíti částí projektu včetně činnosti správce stavby a bez daně z přidané hodnoty budou činit 592 milionů Kč. Fond soudržnosti Evropské unie a Státní fond životního prostředí podpoří projekt dotací v předpokládané výši 357 milionů Kč. Projekt byl realizován v těsné spolupráci zúčastněných měst – Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště a Dobrovice.

Akciová společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav celý projekt řídila, plnila úlohu investora a konečného příjemce podpory. Na financování projektu se bude podílet vlastními zdroji v předpokládané výši 224 milionů Kč. Činnost správce stavby zajišťovalo sdružení společností Garnets Consulting – REALSTAV MB. Stavební práce realizovalo Sdružení společností: VCES a.s., SMP CZ, a.s., Energie stavební a báňská a.s., Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným a BAK stavební společnost, a.s.

Fotogalerie