Archiv hlavního města Prahy získá nové prostory

Archiv hlavního města Prahy získá nové prostory

Na pražském Chodovci byla 10.7. 2014 slavnostně zahájena dostavba areálu Archivu hlavního města Prahy. Symbolické poklepání na základní kámen provedli primátor hlavního města Prahy Tomáš Hudeček, ředitel Archivu hlavního města Prahy Václav Ledvinka a zástupce dodavatelského sdružení Luděk Kostka. Výstavba potrvá 24 měsíců a nové prostory začnou svému účelu sloužit od července 2016. Celková hodnota projektu činí 529 940 841 Kč bez DPH.

Archiv dostavbou získá nový depotní objekt o sedmi nadzemních a jednom podzemním podlaží a dvoupodlažní energocentrum. V nových prostorách naleznou své zázemí čtyři hlavní celky: datové centrum hlavního města Prahy, centrum digitalizace, archiv digitálních dokumentů a správní archiv Magistrátu hlavního města Prahy. Současně budou v budově kancelářské prostory pro odbor informatiky MHMP.

Město tímto způsobem doplní svůj historický archiv Chodovec I (postavený v letech 1995-1997) o moderní pracoviště a datové sklady zajišťující řádné uložení, rychlé zpřístupnění a dlouhodobé uchování dokumentů, které vznikají a existují již pouze v elektronické podobě bez papírových originálů. Zároveň zřízením depotních sálů pro klasické papírové dokumenty vyřeší problém dosud „živých“ úředních spisů, které jsou provizorně uloženy v nevyhovujících prostorách na různých místech města.

Výstavbu provede společnost VCES a.s. v rámci pověřeného Sdružení Chodovec, které dále tvoří společnosti GEOSAN GROUP a.s., MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE Česká republika, a.s., CGM Czech a.s., MODOS spol. s r.o., IMOS Brno, a.s. a IMOS holding, a.s. Autorem architektonického řešení jsou Ing. arch Petr Páv a Ing. arch. Jitka Smolíková z A 32 spol. s r.o. Projekční práce a autorský dozor zajistí společnost SATRA, spol. s r.o.

Fotogalerie