VCES postaví nový výrobní závod ABB v Trutnově

VCES postaví nový výrobní závod ABB v Trutnově

Základní kámen nového výrobního závodu společnosti ABB byl slavnostně položen ve středu 30. dubna 2014 v průmyslové zóně Krkonošská v Trutnově. Oficiálnímu aktu byli přítomni generální ředitel ABB Česká republika Hannu Kasi, starosta města Trutnova Ivan Adamec a další hosté.

V průběhu osmi měsíců vyroste v průmyslové zóně Krkonošská nový třípodlažní objekt, který nabídne více než 8500 m2 podlahové plochy výrobních a administrativních prostor. Pro nosnou konstrukci byly zvoleny prefa prvky doplněné opláštěním ze sendvičových panelů (v případě výrobních prostor) a prosklenou sloupkopříčkovou fasádou v kombinaci s deskami Cetris (v případě administrativní části). Výstavbou nového závodu, který zajišťuje dodávky komplexních projektů ochran a řídicích systémů pro energetiku, se v porovnání se současností významným způsobem rozšíří výrobní prostory a kapacita závodu v Trutnově se zdvojnásobí.

Díky nejmodernějším technologiím a know-how umožňují výrobky a systémy vyráběné v trutnovském závodě ABB zvýšit zákazníkům jejich výkonnost a zároveň snížit dopad na životní prostředí. Stejně přistoupila společnost ABB i k výstavbě nového závodu. Nová budova je vyprojektována způsobem šetrným nejen k životnímu prostředí, ale také k lidem, kteří v ní budou pracovat. Autorem projektu je společnost ATIP a.s.

Fotogalerie