Povinně zveřejňované údaje o společnosti

Povinně zveřejňované údaje dle Zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích:
 
 
O společnosti:

Společnost VCES a.s. je členem stavebního koncernu VCES HOLDING a je rovněž součástí francouzského mezinárodního koncernu Bouygues.

Koncern VCES HOLDING tvoří mateřská společnost VCES HOLDING s.r.o., stavební společnost VCES a.s., developerská společnost Linkcity Czech Republic a.s. a řada dalších projektových společností.

 
Kontakty:

VCES a.s.
Registrace: Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8052.
 
IČ: 267 46 573
DIČ: CZ26746573
 
Sídlo: Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9, Česká republika
Tel: +420 226 056 105
E-mail: vces@vces.cz
Bank. účet: 636 600 247/0100
 
 
 
Struktura koncernu
Mateřská společnost: VCES HOLDING s.r.o.
Členové koncernu: VCES a.s., Linkcity Czech Republic a.s., PROJEKT WELLNEROVA s.r.o., PROJEKT HRADEC s.r.o., PROJEKT CHRUDIM s.r.o., TCF Czech, s.r.o., Residence Radotín Jedna, s.r.o., Bystrovany Park s.r.o.
 
Koncern VCES HOLDING je součástí francouzského mezinárodního koncernu Bouygues.
 

 
 
 

Pro akcionáře:

ZVEŘEJNĚNÍ ROZHODNUTÍ O PŘEMĚNĚ LISTINNÝCH AKCIÍ NA JMÉNO NA ZAKNIHOVANÉ AKCIE A VÝZVA JEDINÉHO AKCIONÁŘE K ODEVZDÁNÍ AKCIÍ A SDĚLENÍ MAJETKOVÉHO ÚČTU

Společnost VCES a.s., IČ 267 46 573, se sídlem Na Harfě 337/3, PSČ 190 05, Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8052 (dále jen „Společnost“),

tímto v souladu s § 529 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že valná hromada Společnosti učinila dne 8. 6. 2016 rozhodnutí, kterým došlo ke změně podoby všech akcií emitovaných Společností z listinné podoby na podobu zaknihovanou, a to ve formě notářského zápisu NZ 432/2016 N 269/2016 (dále jen „Rozhodnutí“).

Společnost proto na základě shora uvedeného rozhodnutí vyzývá jediného akcionáře Společnosti k odevzdání všech listinných akcií na jméno emitovaných Společnosti za účelem jejich zaknihování, a to v sídle Společnosti ve lhůtě do dvou měsíců ode dne zveřejnění této výzvy v Obchodním věstníku a dále ke sdělení majetkového účtu jediného akcionáře vedeného u některého z účastníků centrálního depozitáře, na který má být akcie zaevidovány.

Společnost Rozhodnutí zveřejňuje v Obchodním věstníku, uveřejňuje na internetových stránkách Společnosti a dále jej zašle jedinému akcionáři na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

V Praze dne 22. 6. 2016
Představenstvo společnosti VCES a.s.

 

Stanovy společnosti (dokument ke stažení)

Účetní závěrka (dokument ke stažení)