VCES a.s. generálním partnerem Dvořákových slavností

Již po sedmé bude Česká Kamenice patřit Hudebním slavnostem Antonína Dvořáka, které se zde uskuteční o víkendu 2. a 3. července 2005.

Záměrem festivalu je nabídnout posluchačům možnost přehlédnutí dosavadního vývoje evropské hudební kultury. Tématem festivalu pro rok 2005 je Cesta časem a hudbou zpět do minulosti. Diváky čeká průřez hudební historií od doby Antonína Dvořáka, přes baroko, renesanci až po gotiku. Soubory budou vystupovat v dobových kostýmech.
Při výběru účinkujících klademe důraz na vysokou úroveň a autenticitu interpretace. Posluchači tak budou mít příležitost k setkání se špičkovými umělci evropského a světového formátu: Gabriela Demeterová a kvarteto České filharmonie, soubor z Týnské školy Collegium Marianum, Ars Antiquitatis Luboše Malého a soubor SoliDeo s Milenou Steinmasslovou.

Důležitým dramaturgickým aspektem festivalu je zasazení české a dokonce českokamenické hudební tvorby do širšího evropského kulturního kontextu. Česká hudba bude zastoupena Lužanskou mší Antonína Dvořáka (studoval v České Kamenici a učil se zde hudební teorii), německá barokní hudba suitami J. S. Bacha v podání vynikajícího Jiřího Bárty. Evropské dědictví přinese do Kamenice vynikající soubor Schola Gregoriana Pragensis.

Festival Dvořákovy slavnosti také otevře občanům možnost blíže se seznámit s architektonickými památkami města Česká Kamenice. Tato skutečnost spolu s nahlédnutím do hudební historie mají přispět k znovuobjevování našich kořenů a přiblížení minulosti dnešnímu člověku.

Více informací o Hudebních slanostech Antonína Dvořáka naleznete na www.ckkultura.wz.cz.