Společnost VCES je u výstavby unikátního laserového centra ELI Beamlines.

Společnost VCES je u výstavby unikátního laserového centra ELI Beamlines.

Největší vědecké pracoviště v historii České republiky vznikne v Dolních Břežanech u Prahy. Na výstavbě multifunkčního laserového centra s panevropským rozsahem se bude významnou měrou podílet i společnost VCES a.s. - člen vítězného stavebního konsorcia.

Na tiskové konferenci 24. května 2013 představil Fyzikální ústav AV ČR aktuální stav projektu ELI (Extreme Light Infrastructure) a současně i dodavatele stavebních prací – sdružení společností Metrostav, VCES a OHL ŽS. Zástupci medií se také mohli seznámit s klíčovým partnerem
projektu ELI Beamlines – špičkovým americkým výzkumným centrem Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL). Američtí vědci a technologové budou ve spolupráci s českými kolegy z vědeckého týmu ELI Beamlines vyvíjet unikátní laserový systém v hodnotě 1,1 mld. korun, který se má stát jednou z hlavních částí centra. Význam spolupráce mezi ELI a LLNL potvrdila přímo na tiskové konferenci i prezentace velvyslance USA v České republice Normana Eisena.

Na pozemcích, kde má v příštích několika letech vyrůst špičkové výzkumné pracoviště v hodnotě 1,4 mld. korun (s opcí na další stavební práce související s instalací technologií a DPH je to 1,8 mld.), dosud probíhaly demoliční a terénní práce. Požadavky na zhotovitele stavby a výsledné dílo jsou zcela mimořádné: vibrační stabilita, odolnost proti ionizujícímu záření, vysoký stupeň variability umožňující umístění a další rozvoj experimentálního vybavení, které v celosvětovém měřítku nemá obdoby. Vítězné sdružení firem nabídlo nejen nejnižší cenu ze čtyř nabídek, ale také rozsáhlé zkušenosti s výstavbou technicky náročných budov. Samotná výstavba bude zahájena v nejbližších dnech a skončí na jaře 2015. V dalších dvou letech pak bude probíhat instalace a vyladění výzkumných technologií.

ELI je od začátku koncipováno a financováno jako výzkumná infrastruktura s celoevropským rozměrem. Přípravné fáze projektu se zúčastnily čtyři desítky institucí ze 13 členských států EU. Kromě zmíněného centra v České republice mají vyrůst ještě další dvě – v Maďarsku a Rumunsku. Právě tyto tři země nyní společně s Itálií založily ELI Delivery Consortium, jehož cílem je podpora a rozvoj ELI jako celoevropské výzkumné infrastruktury. Význam konsorcia ELI DC na tiskové konferenci podtrhl i Wolfgang Sandner, bez nadsázky jeden z nejvýznamnější laserových fyziků současnosti, který nově stojí v jeho čele.

Unikátnost laserového centra ELI Beamlines spočívá podle výkonného ředitele Vlastimila Růžičky především v jeho univerzálním použití. „Mělo by jít o skutečně multifunkční centrum, v němž mohou provádět potřebné experimenty nejen fyzici, ale i chemici, biologové a další, včetně průmyslových firem.“

Fotogalerie